Blog Classic

Blog Classic

cong ty co phan r2s to chuc le be giang hoc ky doanh nghiep khoa cntt - siu 2
Đào tạo

Tuyển dụng thực tập sinh CNTT 2021

Công ty cổ phần R2S hoạt động chính trong những lĩnh vực phát triển phần mềm, tư vấn giải pháp công nghệ thông tin và huấn luyện nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Trong năm 2021, chúng tôi triển khai chương trình tuyển dụng thực tập sinh CNTT 2021 cụ …

cong ty cp r2s ky ket hop tac voi fpt polytechnic Can Tho 3
Đào tạo

Đào tạo lập trình viên đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp

Đào tạo lập trình viên tại R2S với phương châm thử việc để nhận việc. Mà ở đó người được đào tạo như một nhân viên dưới sự hỗ trợ từ Project Manager, Team Lead. Các bạn sẽ hoàn toàn được trải nghiệm vai trò của một developer là như …

cong ty co phan r2s to chuc le be giang hoc ky doanh nghiep khoa cntt - siu 4
Đào tạo

Chương trình huấn luyện “Thử việc để nhận việc”

Với mong muốn tạo môi trường cho sinh viên mới ra trường hoặc chuẩn bị ra trường (chưa có kinh nghiệm thực tế) được trải nghiệm. Từ đó các bạn có thể làm việc được tại doanh nghiệp.  R2S hướng đến việc nhận yêu cầu từ doanh nghiệp và huấn …

Free 10 Days

Master Course Invest On Self Now

Subscribe & Get Your Bonus!
Your infomation will never be shared with any third party