Blog List

Blog List

r2s-to-chuc-khoa-thuc-tap-cho-sinh-vien-fpt-polytechnic-8-1

Công ty Cổ phần R2S tổ chức khóa thực tập cho sinh viên CNTT trường FPT Polytechnic

Tháng 01/2021 Công ty Cổ phần R2S tổ chức khóa thực tập cho sinh viên ngành CNTT trường FPT Polytechnic. Trong đợt thực tập này các bạn có hội tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm, cách phát triển …

cong ty co phan r2s to chuc le be giang hoc ky doanh nghiep khoa cntt - siu 2

Tuyển dụng thực tập sinh CNTT 2021

Công ty cổ phần R2S hoạt động chính trong những lĩnh vực phát triển phần mềm, tư vấn giải pháp công nghệ thông tin và huấn luyện nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Trong năm 2021, chúng tôi triển khai …

cong ty cp r2s ky ket hop tac voi fpt polytechnic Can Tho 3

Đào tạo lập trình viên đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp

Đào tạo lập trình viên tại R2S với phương châm thử việc để nhận việc. Mà ở đó người được đào tạo như một nhân viên dưới sự hỗ trợ từ Project Manager, Team Lead. Các bạn sẽ hoàn toàn …

cong ty co phan r2s to chuc le be giang hoc ky doanh nghiep khoa cntt - siu 4

Chương trình huấn luyện “Thử việc để nhận việc”

Với mong muốn tạo môi trường cho sinh viên mới ra trường hoặc chuẩn bị ra trường (chưa có kinh nghiệm thực tế) được trải nghiệm. Từ đó các bạn có thể làm việc được tại doanh nghiệp.  R2S hướng …