Category: front-end developer

 • Trang chủ
 • Khóa học được gắn thẻ “front-end developer”

front-end developer

  Kỳ Lê

  Chương trình một tuần làm lập trình viên tại R2S

  15 hours
  All levels
  7 lessons
  0 quiz
  1 student

  Chương trình một tuần làm lập trình viên tại R2S

  Xuất phát từ nhu cầu tuyển dụng hàng tháng tại các công ty phần mềm,…
  7 Lessons
  1 Student
  Free
  Kỳ Lê

  Chương trình Angular Developer

  153 hours
  All levels
  8 lessons
  0 quiz
  0 student

  Chương trình Angular Developer

  Xuất phát từ nhu cầu tuyển dụng hàng tháng tại các công ty phần mềm,…
  8 Lessons
  0 Students
  15.300.000 ₫ 10.710.000 ₫