Chương trình học kỳ doanh nghiệp

Chương trình học kỳ doanh nghiệp

Chương trình học kỳ doanh nghiệp

Chúng tôi cùng với các trường đồng hành cùng với sinh viên bằng cách xây dựng một học kỳ gọi là học kỳ dự án. Với học kỳ dự án này, sinh viên sẽ được các mentor là Project Manager, Team Leader hướng dẫn cách làm một phần mềm trong thực tế như thế nào.

Kết thúc học kỳ dự án, ngoài sản phẩm do chính các bạn làm ra. Các bạn còn được các anh chị là những người đang trực tiếp làm dự án chia sẻ những bài học kinh nghiệm. Từ đó, các bạn tích lũy được kinh nghiệm thực tế ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Học kỳ dự án – Chuẩn năng lực

Các bạn sinh viên có khả năng thiết kế, viết mã và lập tài liệu cho các chương trình đơn giản. Đây chính là Level 2 theo chuẩn SFIA (Skill Framework for Information Age).

Học kỳ dự án – Triển khai

Tuỳ theo thời gian học, chúng tôi sẽ xây dựng chương trình phù hợp với nội dung đào tạo tại trường. Các môn học sẽ được lồng ghép và triển khai theo hướng thực hành và theo nguyên tắc:

  1. Học những gì cần để vận dụng
  2. Học thông qua chức năng phần mềm
  3. Học gắn liền với thực tế
  4. Và học để làm phần mềm

Kết thúc học kỳ dự án, sinh viên sẽ được quy đổi sang những môn học theo qui định của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội. Với học kỳ dự án này, R2S giúp các trường cùng lúc giải 2 bài toán:

  1. Sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thực tế và tự tin đi xin việc
  2. Chất lượng và thương hiệu đào tạo của trường sẽ được khẳng định và nâng tầm
Hình đại diện của người dùng
Kỳ Lê
Quản lý dự án
Vị trí đang đảm nhận là Quản lý dự án. Với trên 14 năm kinh nghiệm làm việc qua các vị trí Dev, Team Leader và Project Manager. Anh phụ trách đào tạo các khóa về JAVA, .NET, Angular, Automation Test. Ngoài ra các chứng chỉ mà anh đạt được gồm có Chứng chỉ OCA về lập trình Java do Oracle cấp, Chứng chỉ TensorFlow Developer do Google cấp, Chứng chỉ về kỹ năng giảng dạy do Đại học Sư phạm TP HCM & Công ty FPT Software cấp. Về bằng cấp chuyên môn, anh hiện là Thạc sỹ CNTT

Reviews

Average Rating

0
(0 rating)

Detailed Rating

0
0
0
0
0
Price Free
Instructor Kỳ Lê
Duration 16 weeks
Lectures 4
Enrolled 11 students
Language Tiếng Việt
Deadline 05 Jan 2021