Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Khóa học Số giờ Lịch học Hình thức Khai giảng
Lập trình back end với Java
(Xem chi tiết)
90 18h30-21h30 Online, Offline 18/04, 17/05, 20/06, 19/07, 22/08, 27/09, 24/10, 29/11, 26/12
Lập trình back end với .NET
(Xem chi tiết)
90 18h30-21h30 Online, Offline 18/04, 17/05, 20/06, 19/07, 22/08, 27/09, 24/10, 29/11, 26/12
Lập trình back end với PHP
(Xem chi tiết)
90 18h30-21h30 Online, Offline 18/04, 17/05, 20/06, 19/07, 22/08, 27/09, 24/10, 29/11, 26/12
Lập trình front end với Reactjs
(Xem chi tiết)
90 18h30-21h30 Video, Online, Offline 14/03, 18/04, 16/05, 21/06, 18/07, 23/08, 26/09, 25/10, 28/11, 27/12
Lập trình front end với Angular
(Xem chi tiết)
90 18h30-21h30 Online, Offline 14/03, 19/04, 16/05, 21/06, 18/07, 23/08, 26/09, 25/10, 28/11, 27/12
Kiểm thử tự động (Automation)
(Xem chi tiết)
84 18h30-21h30 Online, Offline 15/03, 18/04, 17/05, 20/06, 19/07, 22/08, 27/09, 24/10, 29/11, 26/12
Lập trình Android với Java
(Xem chi tiết)
81 18h30-21h30 Video, Online, Offline 15/03, 18/04, 17/05, 20/06, 19/07, 22/08, 27/09, 24/10, 29/11, 26/12
Phân tích nghiệp vụ (BA)
(Xem chi tiết)
60 18h30-21h30 Video, Online, Offline 14/03, 26/04, 16/05, 21/06, 18/07, 23/08, 26/09, 25/10, 28/11, 27/12
Lập trình full stack Java Web
(Xem chi tiết)
141 18h30-21h30 Video, Online, Offline 15/03, 18/04, 17/05, 20/06, 19/07, 22/08, 27/09, 24/10, 29/11, 26/12
Lập trình full stack .NET Web
(Xem chi tiết)
141 18h30-21h30 Video, Online, Offline 15/03, 18/04, 17/05, 20/06, 19/07, 22/08, 27/09, 24/10, 29/11, 26/12
Lập trình full stack PHP Web
(Xem chi tiết)
135 18h30-21h30 Online, Offline 15/03, 18/04, 17/05, 20/06, 19/07, 22/08, 27/09, 24/10, 29/11, 26/12
Excel cho kế toán
(Xem chi tiết)
24 18h30-21h30 Online, Offline 14/03, 19/04, 16/05, 21/06, 18/07, 23/08, 26/09, 25/10, 28/11, 27/12
Khóa học ngắn hạn cho lập trình viên
(Xem chi tiết)
12 18h30-21h30 Online 18/04, 17/05, 20/06, 19/07, 22/08, 27/09, 24/10, 29/11, 26/12

Danh sách khóa học nhiều học viên quan tâm

[MEC id="7545"]
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!