Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Cài đặt JDBC Driver – JDBC Environment Setup

Cài đặt JDBC Driver – JDBC Environment Setup
Kiến thức hữu ích

Cài đặt JDBC Driver – JDBC Environment Setup

Bài học cài đặt jdbc driver sẽ cho các bạn thấy được cách phát triển ứng dụng Java với JDBC. Ở đây chúng ta cần phải cài đặt môi trường bao gồm những bước như cài đặt Java, cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, …

Để tìm hiểu thêm về các nội dung có liên quan đến cài đặt JDBC Driver hãy cùng khám phá những nội dung bên dưới với R2S nhé!

JDBC Driver là gì?

Cài đặt JDBC Driver – JDBC Environment Setup
JDBC Driver là gì?

JDBC Driver là một phần mềm cho phép các ứng dụng Java kết nối và truy cập vào cơ sở dữ liệu thông qua Java Database Connectivity (JDBC). JDBC Driver cho phép các ứng dụng Java thực thi các câu lệnh SQL như truy vấn dữ liệu, chèn hoặc cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

JDBC Driver có thể tương thích với nhiều loại cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, v.v. để cho phép các ứng dụng Java có thể tương tác với các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau.

Cài đặt jdbc driver – Cài đặt Java

Nếu môi trường lập trình trên máy của bạn chưa cài đặt JDK thì bạn phải tải JDK từ Oracle và cài đặt JDK. Chúng ta sẽ bỏ qua bước này, nếu máy của bạn đã cài đặt JDK trước đó. Dưới đây là các bước để cài đặt Java.

Các bước cài đặt Java trong cài đặt JDBC driver như sau:

 • Bước 1: Truy cập trang web của Oracle để tải xuống phiên bản Java mới nhất tương thích với hệ điều hành của bạn.
 • Bước 2: Chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn để tải về.
 • Bước 3: Sau khi tải xuống, chạy tệp cài đặt và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cài đặt.
 • Bước 4: Nếu cài đặt thành công, Java sẽ được cài đặt trên máy tính của bạn và bạn có thể sử dụng nó để chạy các ứng dụng hoặc trò chơi yêu cầu Java.

Lưu ý: Trong quá trình cài đặt, hãy chú ý cài đặt các tùy chọn bổ sung như trình duyệt web hoặc công cụ phát triển Java nếu cần thiết. 

Hướng dẫn kiểm tra máy tính của bạn đã cài đặt JDK chưa? Sử dụng CMD (Command) và gõ lệnh java -version sau đó nhấn Enter để xem kết quả

Các bước cài đặt Java trong cài đặt JDBC driver
Các bước cài đặt Java trong cài đặt JDBC driver

Cài đặt jdbc driver – Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Ứng dụng Java có thể làm việc với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau như MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, …

Chúng ta lựa chọn hệ quản trị nào còn tùy thuộc vào yêu cầu thực tế của dự án. Trong phạm vi môn học này, chúng ta sẽ cài đặt và sử dụng hệ quản trị SQL Server của Microsoft.

Các bước cài đặt hệ quản trị SQL Server của Microsoft trong cài đặt JDBC driver như sau:

 • Bước 1: Tải xuống JDBC driver SQL Server: Truy cập trang web của Microsoft để tải xuống JDBC driver SQL Server. Nếu bạn đang sử dụng SQL Server 2019, hãy tìm kiếm “Microsoft JDBC Driver for SQL Server 9.2” hoặc mới hơn.
 • Bước 2: Cài đặt JDBC driver: Sau khi tải xuống, bạn cần giải nén tệp ZIP và sao chép tệp JAR vào thư mục CLASSPATH của bạn.
 • Bước 3: Cài đặt SQL Server: Nếu bạn chưa cài đặt SQL Server, hãy tải xuống và cài đặt SQL Server từ trang chủ của Microsoft.
 • Bước 4: Tạo cơ sở dữ liệu: Sau khi cài đặt SQL Server, bạn cần tạo cơ sở dữ liệu mới cho ứng dụng của mình.
 • Bước 5: Tạo kết nối JDBC: Bạn cần tạo một kết nối JDBC đến cơ sở dữ liệu của mình để có thể truy cập dữ liệu. Để làm điều này, bạn cần cung cấp thông tin đăng nhập của mình, bao gồm tên máy chủ, tên cơ sở dữ liệu, tên đăng nhập và mật khẩu.

Sau khi bạn đã hoàn thành các bước trên, bạn đã cài đặt JDBC driver và đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc với SQL Server.

Cài đặt jdbc driver – Tạo cơ sở dữ liệu

Các bước tạo cơ sở dữ liệu trong cài đặt JDBC Driver như sau:

 • Bước 1: Tải xuống và cài đặt JDBC driver cho cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng.
 • Bước 2: Mở trình quản lý cơ sở dữ liệu của bạn (VD: MySQL Workbench, SQL Server Management Studio, Oracle SQL Developer, etc.).
 • Bước 3: Tạo một cơ sở dữ liệu mới bằng cách chọn “New Database” hoặc tương tự. 
 • Bước 4: Nhập thông tin cấu hình cơ sở dữ liệu và lưu lại.
 • Bước 5: Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu bằng JDBC driver trong chương trình của bạn và sử dụng các lệnh SQL để tạo các bảng và các đối tượng khác trong cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Các bước này có thể khác nhau đối với từng loại cơ sở dữ liệu và trình quản lý cơ sở dữ liệu. Vì vậy, hãy đọc tài liệu hướng dẫn cho trình quản lý cơ sở dữ liệu của bạn để có thể tạo cơ sở dữ liệu thành công.

Chúng ta sẽ tạo một cơ sở dữ liệu tên EMPDB sử dụng câu lệnh sau

CREATE DATABASE EMPDB

Cách tạo cơ sở dữ liệu với SQL Server

 • Nhập câu lệnh và chọn Execute (Hoặc nhấn F5)
Các bước cài đặt Java trong cài đặt JDBC driver
Cách tạo cơ sở dữ liệu với SQL Server
 • Sau khi tạo thành công
Cách tạo cơ sở dữ liệu với SQL Server
Cách tạo cơ sở dữ liệu với SQL Server

Tạo bảng

Tạo bảng employee thuộc cơ sở dữ liệu EMPDB sử dụng câu lệnh sau

use EMPDB;

create table Employees (
 id int not null primary key
 ,first nvarchar (255)
 ,last nvarchar (255)
 ,age int not null
)

Lưu ý trong một cửa sổ nếu chúng ta viết nhiều câu lệnh thì câu lệnh nào muốn thực thi, chúng ta phải chọn câu lệnh đó.

Cách tạo cơ sở dữ liệu với SQL Server
Cách tạo cơ sở dữ liệu với SQL Server

Kết luận

Như vậy, qua bài viết về cài đặt jdbc driver ở bên trên, R2S chúng tôi đã giúp các bạn hiểu thêm về các kiến thức như định nghĩa jdbc driver, cài đặt JDK, cài đặt Microsoft SQL Server, tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng

Đừng quên bỏ lỡ bất kì bài viết nào của chúng tôi để học thêm nhiều kiến thức hữu ích về lập trình java nhé.

Bài viết gốc được đăng tải tại giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!