Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Lộ trình học

Lộ trình học các vị trí ngành IT

Danh sách lộ trình học cho các vị trí:

 1. Lập trình Back-end
 2. Business analyst
 3. Data analyst
 4. Lập trình đa nền tảng với Flutter
 5. Lập trình Full-stack Java Web
 6. Lập trình Front-end với ReactJS
 7. Kiểm thử phần mềm
 8. Lập trình với Spring Boot
 9. DevOps
 10. Blockchain
 11. ASP.NET core
 12. Lập trình ứng dụng di động với Android
 13. Game Developer
 14. C++ Developer
 15. Java Developer
 16. Python Developer
 17. JavaScript Developer

Danh sách khoá học tiêu biểu

Học KHOẺ, Giá RẺ

Đăng ký học

Học KHOẺ, Giá RẺ

  Alert: You are not allowed to copy content or view source !!