Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Quà tặng

Quà tặng đặc biệt dành cho học viên nhà R

Quà tặng là các khoá học dạng video đã được ghi lại tại những buổi học. Và đi kèm với video còn có slide, lab, assignment tương ứng với từng buổi. Những khoá học này từng bán cho học viên qua hình thức học qua video. Nhưng hiện tại R2S dành tặng cho những học viên của mình.

Cụ thể một bạn khi đăng ký học tại R2S sẽ được chọn 1 khoá học bất kỳ từ danh sách khoá học dưới đây làm quà tặng. Đây được xem là lời cảm ơn mà R2S muốn đáp lại cho học viên của mình. Dưới đây là 9 khoá học:

 1. Khoá học lập trình Android với Java
 2. Khoá học lập trình Back-end với Spring boot
 3. Khoá học lập trình Full-stack Java Web với Spring MVC
 4. Khoá học lập trình Front-end với ReactJS
 5. Khoá học lập trình ứng dung đa nền tảng với Flutter
 6. Khoá học Automation Testing với Selenium sử dụng Java
 7. Khoá học Business Analyst (BA)
 8. Khoá học Data Analyst (DA)
 9. Khoá học lập trình Full-stack .NET Web

Đăng ký nhận quà tại đây

Mỗi bạn chỉ được đăng ký một khoá học

  Alert: You are not allowed to copy content or view source !!