Đội ngũ đào tạo

Kết nối doanh nghiệp, kết nối thành công!

Đội ngũ đào tạo

Trainer
★ 20 năm kinh nghiệm quản lý và phát triển dự án phần mềm
★ 6 năm đào tạo Fresher cho FPT Software
★ 15 kinh nghiệm giảng dạy CNTT
★ Giảng viên thỉnh giảng CNTT tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM, Hutech
★ Chuyên gia: Java, .NET, PHP, Automation Test
★ Có chứng chỉ quốc tế về Java do Oracle cấp
★ Có chứng chỉ sư phạm do Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM cấp
Trainer
★ 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm
★ 17 năm dạy IT ở các trường CĐ/ĐH
★ 18 năm xây dựng quản lý hệ thống OMS SaigonTech
★ 4 năm Giám đốc Trung tâm Giải pháp nguồn nhân lực CNTT - ISC Quang Trung
★ 4 năm cung cấp nguồn nhân lực IT cho liên minh VNITO
★ Xây dựng, tư vấn và thiết kế chương trình đào tạo CNTT
Trainer
★ Chủ nhân của blog www.giasutinhoc.vn
★ 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm
★ 3 năm đào tạo Fresher cho FPT Software
★ Giảng viên thỉnh giảng CNTT tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM, Hutech
★ Chuyên gia: Java, Android, .NET, PHP, Angular
★ Có chứng chỉ quốc tế về Java do Oracle cấp
★ Có chứng chỉ sư phạm do Đại học Sư phạm HCM cấp
Mentor
★ 5 năm làm Team Leader tại FPT Sofware
★ Chuyên gia: Java, Angular, ReactJS
Mentor
★ 03 năm làm Developer tại FPT Software
★ Chuyên gia: .NET, ReactJS, Angular
Mentor
★ Cựu học viên R2S Academy
★ Chuyên môn: Android, HMTL5, CSS, Bootstrap, JQuery

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

    Alert: You are not allowed to copy content or view source !!