Đội ngũ đào tạo

Kết nối doanh nghiệp, kết nối thành công!

Đội ngũ đào tạo

Trainer
★ 20 năm kinh nghiệm quản lý và phát triển dự án phần mềm.
★ 6 năm Fsoft Fresher Trainer
★ 15 kinh nghiệm giảng dạy CNTT
★ Chuyên gia: Java, .NET, PHP, Automation Test
Trainer
★ 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm.
★ 17 năm dạy IT ở các trường CĐ/ĐH
★ 18 năm xây dựng quản lý hệ thống OMS SaigonTech
★ 4 năm Giám đốc Trung tâm Giải pháp nguồn nhân lực CNTT - ISC Quang Trung
★ 4 năm cung cấp nguồn nhân lực IT cho liên minh VNITO
★ Xây dựng, tư vấn và thiết kế chương trình đào tạo CNTT
Trainer
★ 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm.
★ 5 năm Fsoft Fresher Trainer
★ 5 kinh nghiệm giảng dạy các trường CĐ/ĐH
★ Chuyên gia: Java, Android, .NET, PHP, Angular, ReactJS
Mentor
★ 5 năm FSoft Team Leader.
★ Chuyên gia: Java, Angular, ReactJS
Mentor
★ 03 năm FSoft Developer.
★ Chuyên gia: .NET, ReactJS
Mentor
★ Cựu học viên R2S Academy
★ Chuyên môn: Android, HMTL5, CSS, Bootstrap, JQuery

Đăng ký Tư vấn miễn phí

    Alert: You are not allowed to copy content or view source !!