Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Câu lệnh điều kiện trong C# 

Câu lệnh điều kiện trong C#
Kiến thức hữu ích

Câu lệnh điều kiện trong C# 

Câu lệnh điều kiện trong C#  là gì? Với hai cú pháp là if – else, switch – case thì câu lệnh này được thực hiện như thế nào?

Để tìm hiểu và vận dụng được câu lệnh này, hãy cùng R2S tìm hiểu nhé! 

Câu lệnh điều kiện trong C# là gì?

Câu lệnh điều kiện trong C#
Câu lệnh điều kiện là gì?

Câu lệnh điều kiện bao gồm if…else và switch…case.

Hai câu lệnh điều kiện này được sử dụng để lập điều kiện và sẽ có những xử lý tương ứng được thực hiện tuỳ vào điều kiện nào được thoã mãn chúng.

Câu lệnh điều kiện if…else là gì?

Câu lệnh if…else
Câu lệnh if…else

Câu lệnh if else trong C# cho phép thực hiện một khối lệnh sau khi kiểm tra biểu thức này. Nếu biểu thức điều kiện là đúng (true), khối lệnh theo sau câu lệnh if sẽ được thực thi. Ngược lại, nếu biểu thức điều kiện là sai (false), khối lệnh theo sau câu lệnh else sẽ được thực thi.

Cú pháp câu lệnh điều kiện if…else

if (condition)
{ 
  // Khối lệnh được thực hiện nếu condition là true;
}
else
{
  // Khối lệnh được thực hiện nếu condition là false; 
}

Ví dụ về câu lệnh if…else

Xử lý câu lệnh điều kiện trong C# này sẽ phân loại kết quả học tập dựa vào điểm trung bình với các tiêu chí sau:

 • Nếu điểm trung bình < 5, xếp loại yếu.
 • Nếu điểm trung bình < 6.5, xếp loại trung bình.
 • Nếu điểm trung bình < 8, xếp loại khá. Ngược lại, xếp loại giỏi.

Viết xử lý

float avgScore;
Console.Write("Please enter your average score: ");

avgScore = float.Parse(Console.ReadLine());

if (avgScore < 5)
{
  Console.Write("Bellow average");
}
else if (avgScore < 6.5)
{
 Console.Write("Average");
}
else if (avgScore < 8)
{
 Console.Write("Good");
}
else
{
 Console.Write("Excellent");
}

Kết quả khi thực thi như sau:

Câu lệnh if…else

Câu lệnh điều kiện switch…case trong C#

Câu lệnh điều kiện switch…case trong C#
Câu lệnh điều kiện switch…case

Nếu sử dụng quá nhiều câu lệnh if…else trong một chương trình, mã nguồn sẽ trở nên khó hiểu. 

Để tránh tình trạng này, ta có thể sử dụng câu lệnh switch…case như một phương án thay thế trong một số trường hợp. Câu lệnh switch…case thường được dùng để so sánh một biến với nhiều giá trị khác nhau.

Cú pháp câu lệnh điều kiện switch…case

switch (variable){

 case value1:

   // Khối lệnh được thực thi nếu variable = value1

   break;

 case value2:

   // Khối lệnh được thực thi nếu variable = value2

   break;

 ...

 default:

   // Khối lệnh được thực thi nếu variable không bằng với tất cả value

   // trong từng case

   break;

}

Ví dụ về sử dụng câu lệnh điều kiện switch…case trong C#

string capability;
Console.Write("Please input your capability ");

capability = Console.ReadLine();

switch (capability.ToUpper())
{
 case "A":
  Console.Write("Your language programming is Android");
  break;

case "B":
  Console.Write("Your language programming is Visual Basic");
  break;

default:
  Console.Write("Not found!");
  break;
}

Sự khác biệt giữa câu lệnh điều kiện switch…case cũng dễ nhận biết. Sau câu lệnh default không bắt buộc phải có câu lệnh break, trong khi đó, trong C#, bắt buộc phải có câu lệnh break.

Kết quả khi thực thi

Câu lệnh switch…case

So sánh câu lệnh điều kiện

Qua thông tin trên, chúng ta có thể phân biệt hai loại cú pháp điều kiện trong này như sau:

 • Sử dụng câu lệnh if…else để thiết lập biểu thức điều kiện và thực hiện các xử lý tương ứng với điều kiện thỏa mãn. 
 • Tuy nhiên, tất cả các xử lý được lập trình bằng câu lệnh switch…case đều có thể thực hiện được với câu lệnh if…else, nhưng ngược lại thì không phải. 
 • Câu lệnh switch…case được sử dụng để thay thế câu lệnh if…else trong trường hợp biểu thức điều kiện là so sánh bằng và giá trị so sánh là chuỗi hoặc số nguyên.

Kết luận 

Câu lệnh điều kiện bao gồm if…else và switch…case, được sử dụng để xử lý các trường hợp chương trình. Hãy nhận biết được sự khác nhau của hai câu lệnh này để sử dụng chúng trong trường hợp cần thiết, bạn nhé.

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!