Feedback

Để lại thông tin để R2S giải đáp những thắc mắc về CNTT và chia sẻ thêm thông tin về Cơ hội việc làm, Kỹ năng viết CV, Kỹ năng phỏng vấn, Thực tập, Fresher, Lộ trình học và làm việc