Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Khoá học làm dự án CNTT

Đăng ký tham gia

[contact-form-7 id="2c38681" title="project"]

Hình ảnh sinh viên tham gia

Thông tin khoá học làm dự án CNTT

Lý do bạn tham gia chương trình này

Bạn được nhập vai là một nhân viên trong dự án và thực hiện những nhiệm vụ được giao. Với mô hình này, bạn sẽ được chúng tôi cung cấp những tài liệu mà một dự án phần mềm khi triển khai phải có như

 1. Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification hay còn gọi là SRS)
 2. Tài liệu quy định coding (Coding covention cho từng ngôn ngữ)
 3. Tài liệu testing dành cho Dev
 4. Mẫu Q&A (Hỏi đáp yêu cầu)
 5. Mẫu daily report
 6. Mẫu daily meeting
 7. Mẫu test case
 8. Các tài liệu thiết kế như giao diện, database

Trải nghiệm và hoàn thiện mỗi ngày khi bạn tham gia qui trình phát triển phần mềm, từ đó bạn biết cách

 1. Giao tiếp với các thành viên trong nhóm
 2. Giao tiếp với nhóm khác (nhóm Dev, nhóm Tester, nhóm BA)
 3. Giao tiếp với khách hàng để hỏi yêu cầu, xác nhận yêu cầu
 4. Nhận việc và triển khai công việc qua tool như Redmine/Jira
 5. Biết được các giai đoạn phát triển trong dự án
 6. Khi nào thì một công việc (task) bạn phụ cách được gọi là xong (done)

Và bạn sẽ nhìn thấy source code của một dự án trong thực tế

 1. Các thành phần của source code
 2. Luồng xử lý
 3. Cách thức tổ chức dự án theo mô hình MVC, Microservice
 4. Quản lý source code trên GIT, gộp source code giữa các thành viên trong nhóm, xử lý xung đột source code
 5. Xem cách Teachnical Leader review source code của member
 6. Bạn cảm nhận được source code khi đi làm khác xa khi đi học. Đó là ngoài đáp ứng được yêu cầu còn phải đảm bảo dễ bảo trì, dễ nâng cấp và đáp ứng hiệu suất

Với những gì bạn nhận được ở trên, chúng tôi tin rằng bạn có thể đi làm cho bất cứ công ty nào về lĩnh vực phần mềm dựa vào những kỹ năng mà chúng tôi trang bị cho bạn

Liên hệ để được tư vấn thêm

Các vị trí trong khoá học làm dự án CNTT

1. Vị trí Front-end Developer

Đây là vị trí công việc dành cho những bạn đi theo mảng Front-end. Và hiện tại chúng tôi triển khai Front-end với ReactJS khi tham gia vị trí thực tập/Fresher Front-end

2. Vị trí Full stack Web

Nhiệm vụ của bạn khi tham gia vị trí này là phát triển những dự án Web từ giai đoạn làm giao diện (Front-end) tới giai đoạn xử lý back-end. Với front-end sẽ là HTML, CSS, jQuery, Bootstrap; với back-end sẽ sử dụng Java/C#/PHP cùng với những framework tương ứng

3. Vị trí phát triển ứng dụng cho Mobile

Tham gia những dự án về Android, iOS và sử dụng những công nghệ dạng Native hoặc Hybrid. Đối với Native App sẽ là Java/Kotlin đối với Android; Swift đối iOS. Dự án dạng Hybrid, chúng tôi đang sử dụng Flutter

4. Vị trí kiểm thử phần mềm

Xu hướng đối với vị trí kiểm thử phần mềm sẽ là kiểm thử tự động (Automation Testing). Bạn tham gia vị trí này ngoài việc phải biết lập trình với Java/C# còn phải biết sử dụng Framework hỗ trợ công việc testing

5. Vị trí nhân viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Bạn sẽ là người đại diện công ty đi gặp khách hàng để lấy yêu cầu và viết thành tài liệu. Với tài liệu này bạn sẽ chuyển giao cho nhóm phát triển và quản lý sự thay đổi yêu cầu trong suốt quá trình dự án diễn ra

Đối tác của R2S là các Trường Đại học/Cao đẳng

Đối tác của R2S là các doanh nghiệp đồng hành tuyển dụng

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!