Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Hệ thống thông tin trong kỷ nguyên số

Hoi thao khoa hoc
Kiến thức hữu ích

Hệ thống thông tin trong kỷ nguyên số

Vừa qua vào ngày 25/12/2021, anh Phạm Ngọc Bảo Cương – Trainer của R2S Academy đã tham dự buổi HỘI THẢO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ – TỪ ĐÀO TẠO ĐẾN THỰC TIỄN do khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Tài Chính – Marketing tổ chức

Anh Cương đã báo cáo: “Xu hướng phát triển phần mềm MicroServices”, cũng trong phần này anh Cương đã chia sẻ để làm được ứng dụng với kiến trúc MicroServices cần trang bị những kiến thức lập trình cơ bản, front-end, back-end,… Nếu bạn nào đang muốn học thêm về lập trình có thể tham khảo các khóa học tại R2S

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!