Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Lập trình Android – Giới thiệu từ A-Z

Lập trình Android
Kiến thức hữu ích

Lập trình Android – Giới thiệu từ A-Z

Lập trình Android là việc thiết kế, xây dựng và phát triển các ứng dụng dành riêng cho hệ điều hành Android – một trong những hệ điều hành phổ biến hiện nay.

Để tìm hiểu chi tiết lập trình hẹ điều hành này, hãy theo dõi ngay bài viết của R2S dưới đây nhé!

Giới thiệu về lập trình Android

Lập trình Android là gì? Nền tảng phần mềm mã nguồn mở Android được tạo ra bởi Google và Open Handset Alliance. Trong đó, Linux 2.6 là nền tảng cho các dịch vụ hệ thống cơ bản của Android. 

Hiện nay, để phát triển ứng dụng Android, người dùng cần sử dụng công cụ và API được cung cấp bởi Android SDK và viết bằng ngôn ngữ Java.

Open handset alliance

Nền tảng mobile mới (Android) đã được xây dựng bởi hơn 80 công ty trong liên minh được minh họa bởi hình dưới đây:

Open handset alliance

Lịch sử phát triển của Android

Lịch sử phát triển của Android
Lịch sử phát triển của Android

Các phiên bản chính của Android

Các phiên bản chính của Android
Các phiên bản chính của Android

So sánh các nền tảng mobile platform

So sánh các nền tảng mobile platform
So sánh các nền tảng mobile platform

Kiến trúc Android

Kiến trúc Android
Kiến trúc Android

Nhân Linux

Android dựa trên Linux version 2.6 gồm các dịch vụ hệ thống cơ bản như bảo mật, quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình, network và driver.

Nhân linux là tầng trừu tượng giữa phần cứng và software stack.

Nhân Linux trong lập trình Android
Nhân Linux trong lập trình Android

Thư viện

Android sử dụng tập hợp các thư viện C/C++ để hỗ trợ các thành phần khác nhau của hệ thống Android. Nhà phát triển sử dụng các thư viện này thông qua Android application framework. 

Hình dưới đây là một số thư viện cơ bản:

Thư viện
Thư viện trong lập trình Android

Application

Các phiên bản Android bao gồm các ứng dụng cơ bản như email, sms, lịch, bản đồ, danh bạ,… Tất cả các ứng dụng này được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Application
Application

Môi trường phát triển khi lập trình Android

Các môi trường phát triển khi lập trình Android bao gồm:

 • Android Development Tools (ADT) plugin dho Eclipse để phát triển Android. Cho phép tạo và gỡ lỗi ứng dụng Android dễ dàng và nhanh chóng.
 • Google đang phát triển IDE mới cho Android có tên là Android studio IDE. Phiên bản hiện tại là Android Studio 1.5.1 (Tính đến tháng 11/01/2016)
Môi trường phát triển khi lập trình Android
Môi trường phát triển khi lập trình Android

Yêu cầu hệ thống khi lập trình Android

Đối với hệ điều hành Windows

 • Microsoft® Windows® 8/7/Vista (32- or 64-bit) operating system.
 • A minimum of 2 GB RAM, with 4 GB RAM recommended for better performance.
 • A hard disk with at least 400 MB of free space.
 • At least 1 GB of free space for the Android SDK, emulator system images, and caches.
 • A minimum screen resolution of 1280 x 800.
 • Java Development Kit (JDK) 7 installed.
 • Optional for faster emulation performance: an Intel® processor with support for Intel® VT-x, Intel® EM64T (Intel® 64), and Execute Disable (XD) Bit functionality.

Đối với hệ điều hành Mac OS X

 • To run Android Studio on Mac®, the following requirements must be met:
 • Mac® OS X® 10.8.5 or higher, up to 10.9 (Mavericks).
 • A minimum of 2 GB RAM, with 4 GB RAM recommended for better performance.
 • A hard disk with at least 400 MB of free space.
 • At least 1 GB of free space for the Android SDK, emulator system images, and caches.
 • A minimum screen resolution of 1280 x 800.
 • Java Runtime Environment (JRE) 6 installed.
 • Java Development Kit (JDK) 7 installed.

Đối với hệ điều hành Linux (Ubuntu® 14.04)

 • GNOME or KDE desktop.
 • GNU C Library (glibc) 2.15 or later.
 • A minimum of 2 GB RAM, with 4 GB RAM recommended for better performance.
 • A hard disk with at least 400 MB of free space.
 • At least 1 GB of free space for the Android SDK, emulator system images, and caches.
 • A minimum screen resolution of 1280 x 800.
 • Oracle® Java Development Kit (JDK) 7 installed.
 • A 64-bit distribution that can run 32-bit applications.

Hướng dẫn tạo Android project sử dụng Android Studio

Bước 1

Khởi động Android Studio để lập trình Android -> Chọn vào File -> Click New -> Click New Project

 • Điền thông tin Application Name
 • Điền thông tin Company Domain
 • Chỉ định thư mục chứa project tại Project Location

Chọn vào Next

Môi trường phát triển khi lập trình Android

Chọn Phone and Tablet -> lựa chọn Minimum SKD -> Next

Hướng dẫn lập trình Android

Chọn tiếp vào Empty Activity -> Next -> Finish

Hướng dẫn lập trình

Cấu trúc project

Cấu trúc project

AndroidManifest.xml

Nơi khai báo các Activity trong ứng dụng.

Qui định Activity nào thực thi đầu tiên như sau:

<intent-filter>
  <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
  <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>

Cấp quyền cho ứng dụng như quyền truy cập internet, quyền ghi thẻ nhớ, …
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

   MainActivity

Mỗi activity tương ứng với một form. Đây là nơi viết mã code bằng Java. Lệnh `setContentView(R.layout.activity_main)` được sử dụng để chỉ định giao diện cho activity đó.

package gsth.gsthapplcation;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

Khu vực res

Khu vực res

build.gradle (Module: app) trong Gradle Scripts lập trình Android

Qui định phiên bản SDK

Khai báo thư viện sử dụng

apply plugin: 'com.android.application'
android {
  compileSdkVersion 23
  buildToolsVersion "23.0.1"
  defaultConfig {
    applicationId "gsth.gsthapplcation"
    minSdkVersion 19
    targetSdkVersion 23
    versionCode 1
    versionName "1.0"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  testCompile 'junit:junit:4.12'
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.1.1'
}

Biên dịch và chạy ứng dụng khi lập trình Android

Cách tạo thiết bị ảo (Emulator) khi lập trình Android

 • Chọn vào AVD Manager
Cách tạo thiết bị ảo (Emulator)
 • Chọn tiếp Create Virtual Device…
 • Lựa chọn thiết bị -> click Next khi lập trình Android
Cách tạo thiết bị ảo (Emulator)
 • Lựa chọn phiên bản Android -> Next -> Finish
Hướng dẫn lập trình Android
 • Chọn Lauch this AVD in the emulator (biểu tượng play) để tiến hành khởi động thiết bị ảo
Hướng dẫn lập trình
 • Thiết bị ảo (emulator)
Thiết bị ảo (emulator)

Build và Run trong lập trình Android

 • Hãy click chọn vào biểu tượng Run ‘app’ hoặc nhấn tổ hợp phím Shift + F10
Thiết bị ảo (emulator)
 • Chọn thiết bị ảo -> OK
Chọn thiết bị ảo
 • Ứng dụng đã được thực thi
Ứng dụng đã được thực thi

Giới thiệu về lập trình Android – Bài tập thực hành

Bài thực hành số 1: Cài đặt môi trường lập trình Android với Android Studio

Bài thực hành số 2: Tạo mới project

Bài thực hành số 3: Tạo thiết bị ảo, build và thực thi ứng dụng

Kết luận

Trên đây là bài giới thiệu về Android chi tiết của chúng tôi. Chúc bạn học lập trình vui và ghi nhớ được những kiến thức hữu ích nhé!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!