Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Lập trình Web với PHP và MySQL

Lập trình Web với PHP và MySQL
Kiến thức hữu ích

Lập trình Web với PHP và MySQL

Lập trình Web với PHP và MySQL là một chủ đề rất thú vị và hữu ích trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vì PHP là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng chủ yếu để phát triển các ứng dụng web động.

Còn MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và mạnh mẽ, được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu cho các ứng dụng web. Hãy cùng với R2S tìm hiểu ngay về sự kết hợp trong lập trình này nhé!

Lập trình Web với PHP và MySQL là gì?

Tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL, thiết kế các mẫu sử dụng HTML và sử dụng PHP để xử lý dữ liệu như thế nào? Để hiểu các thao tác này tốt hơn, bạn cần biết cách sử dụng MySQL và thiết kế trang web bằng HTML, CSS,… Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể tạo ra các thành phần sau:

Trang chủ với 1 nút “Thêm học viên” cho phép người dùng nhập thông tin học viên. Bên dưới là danh sách các học viên hiện có, mỗi học viên bao gồm mã, tên và kỹ năng.

Lập trình Web với PHP và MySQL

Khi bấm vào nút Add Trainee, một giao diện sẽ hiển thị để người dùng có thể cung cấp thông tin của học viên bao gồm mã học viên (account), tên học viên (name) và kỹ năng (skill).

Lập trình Web với PHP và MySQL

Sau khi nhập thông tin học viên và chọn Add, thông tin của học viên sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu của MySQL.

Lập trình Web với PHP và MySQL

Dữ liệu của bảng trainee trong MySQL

Dữ liệu của bảng trainee trong MySQL Lập trình Web với PHP và MySQL

Chuẩn bị gì để lập trình Web với PHP và MySQL

Chúng ta cần chuẩn bị:

Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm XAMPP

Khi khởi động XAMPP, chúng ta sẽ thấy giao diện hiển thị. Chú ý rằng chỉ cần khởi động Apache và MySQL là đủ. Trước khi tiến hành các bước tiếp theo, hãy khởi động hai phần mềm này.

Tải và cài đặt phần mềm XAMPP

Bước 2: Chuẩn bị Bootstrap

Hãy tải về phiên bản mới nhất của Bootstrap từ internet, sau đó giải nén và lưu ý đến tập tin bootstrap.min.css. Tập tin này sẽ được sử dụng trong bước tiếp theo.

Bước 3: Tạo database tên mydb – Lập trình Web với PHP và MySQL

Để tạo một database có tên là mydb và một bảng có tên là trainee trong MySQL, bạn hãy nhập và thực thi câu lệnh sau. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã cung cấp thông tin của một học viên để bạn có thể thêm vào bảng đó bằng câu lệnh insert into.

Tạo database tên mydb Lập trình Web với PHP và MySQL

Lập trình Web với PHP và MySQL – Tạo PHP Project

Lập trình Web với PHP và MySQL – Tạo PHP Project

Bước 1: Mở Netbeans -> chọn File -> chọn New Project…

Bước 2: Tại Categories -> chọn PHP, sau đó chọn PHP Application tại Projects -> chọn Next

Lập trình Web với PHP và MySQL – Tạo PHP Project

Bước 3: Nhập Project NameTraineeManagment -> chọn Finish và kết quả sẽ như hình bên dưới

Nhập Project Name là TraineeManagment

Bước 4: Copy tập tin bootstrap.min.css vào Source Files

Copy tập tin bootstrap.min.css Lập trình Web với PHP và MySQL

Lập trình Web với PHP và MySQL – Thiết kế trang index

Để thiết kế trang index, các bạn cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Mở tập tin index.php

Hãy nhập tiêu đề cho trang web, khai báo Bootstrap và định nghĩa một lớp CSS (.with-margin) bên trong thẻ head.

Mở tập tin index.php

Bước 2: Viết xử lý bên trong cặp thẻ body

Để bắt đầu, hãy tạo tập tin trainee.php và tạo bảng có 3 cột là Account, Full Name và Skill. Sau đó, chúng ta sẽ thực hiện hiển thị danh sách học viên từ cơ sở dữ liệu. Các bước chi tiết sẽ được trình bày trong phần tiếp theo.

Viết xử lý bên trong cặp thẻ body

Hướng dẫn tạo mới một tập tin PHP với tên trainee

Bước 1: Chuột phải lên Source Files -> chọn New -> chọn PHP File…

Hướng dẫn tạo mới một tập tin PHP với tên trainee

Bước 2: Nhập File Nametrainee -> chọn Finish

Nhập File Name

Bước 3: Mở tập tin trainee.php và khai báo dbconnection.php (Tập tin dbconnection.php chúng ta sẽ tạo sau)

Mở tập tin trainee.php

Bước 4: Khai báo một lớp tên Trainee có 3 thuộc tính là acc, nameskill

Khai báo

Bước 5: Khai báo phương thức khởi tạo (_construct) và các phương thức getAcc, getName, getSkill

Bước 5: Khai báo phương thức khởi tạo (_construct) và các phương thức getAcc, getName, getSkill

Bước 6: Tạo phương thức save để lưu lại các thông tin một học viên vào database

Tạo phương thức save

Bước 7: Tạo phương thức getAll để lấy tất cả dữ liệu của bảng trainee và trả về một array cho nơi gọi hàm này

 Tạo phương thức getAll

Lập trình Web với PHP và MySQL – Tạo mới một tập tin PHP với tên dbconnection

Tạo mới một tập tin PHP với tên dbconnection

Chú ý rằng trong hàm getConnection, chúng ta cung cấp thông tin để kết nối đến MySQL gồm hostname, username, password và dbname. Về mật khẩu, hãy thay đổi để phù hợp với cách bạn đặt.

Tạo mới một tập tin PHP với tên dbconnection

Tạo mới một tập tin PHP với tên add_trainee

Kết luận

Với các phần mềm như XAMPP và Netbeans. Trong đó XAMPP bao gồm web server và MySQL. Netbeans là IDE để lập trình PHP thì bạn đã biết cách lập trình web đơn giản. Lưu ý hãy chuẩn bị kiến thức về HTML, CSS, Bootstrap, OOP với PHP để lập trình thật thành thạo nhé!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!