Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Lộ Trình Học Backend 2024 – Kiến Thức và Kỹ Năng Mới Nhất

lộ trình học backend
Kiến thức hữu ích

Lộ Trình Học Backend 2024 – Kiến Thức và Kỹ Năng Mới Nhất

Các kiến thức cần nắm vững trong lộ trình học Backend

lo-trinh-hoc-backend

Phân tích chi tiết về các công nghệ mới trong Backend

Lộ trình học Backend 2024 không chỉ tập trung vào những kiến thức cơ bản mà nó còn được cập nhật những công nghệ mới và đang được sử dụng một cách phổ biến trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số công nghệ mới được giới thiệu trong lộ trình học Backend 2024.

Microservices trong lộ trình học backend:

Trong phần phụ trợ, Microservices là một kiến ​​trúc phát triển phần mềm. Thay vì xây dựng một ứng dụng nguyên khối, Microservices chủ trương chia ứng dụng thành các phần nhỏ hơn để dễ dàng kiểm soát và bảo trì. Thông qua lộ trình học tập này, Backend 2024 sẽ giúp bạn làm quen với ý tưởng và cách triển khai Vi dịch vụ trong các ứng dụng.

Cloud computing trong lộ trình học backend:

Cloud computing là là một công nghệ phát triển nhanh chóng, nổi bật trong những năm gần đây và được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng và khởi chạy các ứng dụng web. Bằng cách sử dụng điện toán đám mây, bạn có khả năng lưu trữ và làm việc trên dữ liệu trên đám mây thay vì trên máy cục bộ của mình— một động thái hỗ trợ cắt giảm chi phí và tăng cường khả năng thích ứng. AWS, Google Cloud,… là một số dịch vụ đám mây mà bạn sẽ được giới thiệu trong lộ trình học tập Backend 2024.

DevOps trong lộ trình học backend:

Là nỗ lực chung giữa các nhóm phát triển và vận hành, DevOps mở đường cho việc triển khai ứng dụng nhanh hơn và các sản phẩm cuối cùng được cải tiến hơn thông qua việc thúc đẩy sự hợp tác giữa hai đơn vị truyền thống. Lộ trình học tập Backend 2024 trang bị cho bạn kiến ​​thức về các kỹ thuật khác nhau cùng với các công cụ có thể được kết hợp vào vòng đời phát triển phần mềm để thúc đẩy triển khai DevOps.

Cách áp dụng kiến thức vào thực tế trong lộ trình học Backend

lo-trinh-hoc-backend

Khi bạn đã nắm vững các nguyên tắc cơ bản và công nghệ mới, trình bày chương trình học Backend 2024 sẽ giúp bạn áp dụng kiến ​​thức này một cách hiệu quả vào thực tế. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng và quản lý web ứng dụng một cách tự động và thành công. Dưới đây là cách áp dụng kiến ​​thức của bạn trong Lộ trình học tập cuối năm 2024: 

Xây dựng các project mẫu trong lộ trình backend:

Một trong những cách tốt nhất để áp dụng kiến ​​thức của bạn vào thực tế là xây dựng các công cụ mẫu dự án. Mẫu dự án sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng của mình và hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các phần phụ trợ. Trong quá trình học tập Backend 2024, bạn sẽ yêu cầu xây dựng một số ví dụ dự án từ đơn giản đến phức tạp để áp dụng những gì bạn đã học.

Tham gia các dự án thực tế trong lộ trình backend:

Ngoài việc tự mình xây dựng các mẫu dự án, bạn còn có thể làm việc trên các dự án thực tế để áp dụng kiến ​​thức và câu hỏi từ các thành viên khác trong nhóm. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình làm việc và cách phối hợp với những người khác trong thực tế dự án.

Xây dựng project mẫu theo lộ trình học Backend 2024

Thảo luận về cơ hội việc làm sau khi hoàn thành lộ trình học Backend

Tư vấn về các khóa học, tài liệu học tập phù hợp cho lộ trình Backend 2024

lo-trinh-hoc-backend

Hướng dẫn tự học và nâng cao kỹ năng trong lộ trình Backend

Kế hoạch phát triển cá nhân sau khi hoàn thành lộ trình học Backend 2024

Kết luận

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!