Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Sơ hở là học

Sơ hở là học

Học KHOẺ, Giá RẺ

Bạn đang là sinh viên và cần mentor hỗ trợ học tập

Xem chi tiết
Đang gặp khó khăn trong lúc học, cần mentor hỗ trợ lý thuyết, bài tập để qua môn:
1) Lập trình căn bản
2) Lập trình hướng đối tượng
3) Cơ sở dữ liệu
4) Lập trình mobile
5) Lập trình web
Đăng ký tư vấn

Bạn đang là sinh viên cần nơi thực tập

Xem chi tiết
Tham gia Mock project vừa được học, vừa được xác nhận thực tập. Tham gia dự án về e-commerce với các vị trí:
1) Web với Spring boot, ReactJS
2) Mobile với Flutter/Android (Java/Kotlin)
3) Tester
4) BA
Đăng ký tư vấn
number12

Seri "Giải ngố cùng Ông chú IT"

 • SQL Constraints (3 giờ)

 • SELECT (3 giờ)

 • Joins (3 giờ)

 • Store Procedure, Function, Trigger (3 giờ)

 • Variable, Constant, Control Flow (3 giờ)

 • Function (3 giờ)

 • Array (3 giờ)

 • Class, Object, Constructor (3 giờ)

 • Modifiers, Encapsulation, Inheritance (3 giờ)

 • Polymorphism, Abstraction (3 giờ)

 • Stack, Queue, LinkedList (3 giờ)

 • Sort (3 giờ)

 • Searching (3 giờ)

 • Recursion (3 giờ)

Thông tin Mentor - Anh Lê Hồng Kỳ

Founder & CEO

Đăng ký tư vấn

Học KHOẺ, Giá RẺ

R2S tự hào là 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓Â𝐌 𝐂Ó 𝐒Ố 𝐋ƯỢ𝐍𝐆 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ê𝐍 𝐓𝐇𝐄𝐎 𝐇Ọ𝐂 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ĐÔ𝐍𝐆 𝐍𝐇Ấ𝐓 𝐕𝐈Ệ𝐓 𝐍𝐀𝐌. Với con số biết nói 800+ học viên tham gia cho thấy mô hình học online này vẫn đáp ứng những yêu cầu như offline: vẫn được phát biểu, vẫn được nghe thầy giảng bài, vẫn được review bài ngay trên máy học viên,… không hề nhàm chán vì đảm bảo sự tương tác giữa giảng viên và học trò. Giảng viên vẫn đánh giá được học viên có đang theo bài, có đang hiểu bài hay không thông qua công cụ CHAT và MIC, CAM trực tiếp trên MS Teams. Và 𝐦ộ𝐭 ư𝐮 đ𝐢ể𝐦 𝐧ữ𝐚 𝐥à 𝐡ọ𝐜 𝐩𝐡í 𝐭𝐢ế𝐭 𝐤𝐢ệ𝐦 𝐭ớ𝐢 𝟑𝟓% 𝐬𝐨 𝐯ớ𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐨𝐟𝐟𝐥𝐢𝐧𝐞. Chưa dừng lại, nếu bạn chỉ học offline ở HN/HCM thì bạn chỉ quen đúng những bạn trong lớp. Học online tại R2S bạn làm quen được cả những bạn du học sinh đang sống ở nước ngoài.
🥰 𝐑𝟐𝐒 𝐜𝐚𝐦 𝐤ế𝐭 “𝐛ạ𝐧 𝐜𝐡ỉ đó𝐧𝐠 𝐡ọ𝐜 𝐩𝐡í 𝐦ộ𝐭 𝐥ầ𝐧 𝐯à 𝐡ọ𝐜 𝐜𝐡𝐨 đế𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐭𝐡ạ𝐨” 𝐯ớ𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐩𝐡í 𝐑Ẻ 𝐡ơ𝐧 𝟑𝟓% 𝐧ế𝐮 𝐡ọ𝐜 𝐨𝐟𝐟𝐥𝐢𝐧𝐞

[contact-form-7 id="6392" title="trial-study"]
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!