Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Tổng quan về cơ sở dữ liệu
Kiến thức hữu ích

Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Bạn đang tìm hiểu tổng quan về cơ sở dữ liệu? Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một tập hợp các dữ liệu liên quan đến một lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực khác nhau, được tổ chức theo một cấu trúc nhất định để có thể truy cập và quản lý dễ dàng. 

Các CSDL cũng cung cấp các công cụ để truy vấn và phân tích dữ liệu, giúp người dùng tìm kiếm và truy xuất thông tin theo nhu cầu của họ. Hãy cùng với R2S tìm hiểu ngay về khái niệm này nhé!

Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Dữ liệu là gì

Dữ liệu là tập hợp các số, ký tự, hình ảnh hoặc kết quả khác của các thiết bị chuyển đổi các lượng vật lý thành các ký hiệu. Dữ liệu có thể bao gồm các yếu tố như video, âm thanh, hình ảnh, văn bản và nhiều hơn nữa. Hiện nay, máy tính đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

Tổng quan về cơ sở dữ liệu
Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Đặc biệt, 1 byte tương đương với 8 bit. Các đơn vị đo lường dữ liệu như Megabyte và Gigabyte được sử dụng để đo lường dung lượng lưu trữ dữ liệu.

Ví dụ: Có thể có nhiều dạng dữ liệu về sinh viên, tùy thuộc vào mục đích quản lý. Ví dụ, để quản lý điểm, ta có thể cần thông tin về tên, mã số sinh viên và các điểm của từng môn. Trong khi đó, để quản lý thông tin nhân thân, ta có thể cần thông tin về tên, địa chỉ, ngày sinh, quê quán và lớp học.

Tổng quan về cơ sở dữ liệu – Cơ sở dữ liệu (Database) là gì?

Các dữ liệu có tổ chức và liên quan đến nhau được lưu trữ trong máy tính dưới dạng cơ sở dữ liệu (CSDL). CSDL cho phép người dùng lưu trữ, truy xuất và cập nhật thông tin. 

Các dữ liệu trong CSDL được tổ chức thành các bản ghi và các trường dữ liệu có mối quan hệ với nhau. Cấu trúc của CSDL được thiết kế để dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật.

Cơ sở dữ liệu (Database) là gì?
Cơ sở dữ liệu (Database) là gì?

Phương pháp quản lý dữ liệu

Quản lý dữ liệu là việc quản lý một lượng lớn dữ liệu bao gồm việc lưu trữ và cung cấp cơ chế cho phép thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa dữ liệu và truy vấn dữ liệu. 

Có hai phương pháp quản lý dữ liệu là hệ thống quản lý bằng file và hệ thống quản lý bằng CSDL.

Quản lý dữ liệu bằng file

Việc quản lý dữ liệu bằng file đang được sử dụng phổ biến, trong đó dữ liệu được lưu trữ trong các file riêng biệt dưới dạng text. 

Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là dữ liệu có thể bị dư thừa hoặc mâu thuẫn, không hiệu quả trong truy xuất hoặc xử lý đồng thời, cũng như lưu trữ rời rạc và gặp vấn đề về an toàn và bảo mật. 

Thay vào đó, quản lý dữ liệu bằng CSDL là một giải pháp tốt hơn, giúp tổ chức và lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả, cho phép quản lý nhanh chóng và hiệu quả.

Các mô hình CSDL

Dưới đây là những mô hình CSDL mà bạn cần biết

Mô hình dữ liệu file

File CSDL dạng phẳng thường là file văn bản chứa dữ liệu theo dạng bảng. Ví dụ, một file phẳng có thể chứa thông tin về khách hàng của công ty Northwind Traders.

Customer IDCompany NameContact First NameContact Last NameJob  TitleCityState
6Company FFranciscoPérez-OlaetaPurchasing ManagerMilwaukeeWI
26Company ZRunLiuAccounting AssistantMiamiFL

Mô hình dữ liệu phân cấp

Mô hình dữ liệu phân cấp là tổ chức dữ liệu theo hình cây, trong đó mỗi nút biểu diễn một thực thể dữ liệu và liên kết dữ liệu được thể hiện qua liên kết giữa nút cha và nút con. Mỗi nút cha có thể có nhiều nút con, tuy nhiên mỗi nút con chỉ có thể có một nút cha.

Mô hình dữ liệu phân cấp
Mô hình dữ liệu phân cấp

Mô hình dữ liệu mạng

Mô hình dữ liệu mạng là tập hợp các bản ghi riêng biệt trong hệ thống file phẳng. Các bản ghi cùng kiểu được tổng hợp thành kiểu thực thể dữ liệu và kết nối với nhau thông qua mối quan hệ cha-con. Đồ thị có hướng biểu diễn mô hình dữ liệu mạng và các mũi tên chỉ từ kiểu thực thể cha sang kiểu thực thể con.

Mô hình dữ liệu mạng
Mô hình dữ liệu mạng

hình dữ liệu quan hệ – Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Trong mô hình dữ liệu quan hệ, không có các liên kết vật lý, mà dữ liệu được biểu diễn dưới dạng bảng với các hàng và các cột. Cơ sở dữ liệu được tạo thành từ tập hợp các bảng, còn được gọi là quan hệ. Mỗi hàng được gọi là bản ghi hoặc bộ, trong khi mỗi cột được gọi là trường hoặc thuộc tính.

Mô hình dữ liệu quan hệ - Tổng quan về cơ sở dữ liệu
Mô hình dữ liệu quan hệ

hình dữ liệu hướng đối tượng – Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Mô hình dữ liệu hướng đối tượng là một cách tiếp cận trong lập trình, trong đó mỗi đối tượng được xem như một thực thể có các thuộc tính và phương thức riêng. Các đối tượng có thể tương tác với nhau thông qua việc gọi các phương thức. Ngoài ra, một đối tượng có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ đối tượng khác, hoặc định nghĩa lại các phương thức của đối tượng cha.

Mô hình dữ liệu hướng đối tượng
Mô hình dữ liệu hướng đối tượng

Tổng quan về cơ sở dữ liệu – Hệ quản trị CSDL

Các mô hình CSDL đề cập đến cách tổ chức lưu trữ và truy cập dữ liệu. Hệ quản trị CSDL là phần mềm giúp tạo và quản lý CSDL theo các mô hình này. Ví dụ, SQL Server, Microsoft Access và Oracle là những hệ quản trị CSDL phổ biến cho mô hình quan hệ, trong khi IMS của IBM là cho mô hình phân cấp và IDMS là cho mô hình mạng. 

Những lợi ích DBMS mang lại – Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Nhiệm vụ của quản trị cơ sở dữ liệu là cung cấp giao diện truy cập để ẩn đi các đặc tính phức tạp về cấu trúc tổ chức dữ liệu vật lý. Họ cũng hỗ trợ các ngôn ngữ giao tiếp như DDL, DML và SQL để quản lý và truy vấn dữ liệu. Ngoài ra, các hệ thống cơ sở dữ liệu cũng phải đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao.

Hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational DataBase Management System)

DBMS mang lại nhiều lợi ích như che dấu các đặc tính phức tạp về cấu trúc tổ chức dữ liệu, hỗ trợ các ngôn ngữ giao tiếp và đảm bảo an toàn và bảo mật cao. RDMBS là dạng DBMS phổ biến nhất, trong đó dữ liệu được tổ chức chặt chẽ dưới dạng các bảng.

Tổng quan về cơ sở dữ liệu – Hệ quản trị CSDL
Tổng quan về cơ sở dữ liệu – Hệ quản trị CSDL

Người dùng liên quan đến RDBMS

Người dùng liên quan đến RDBMS có thể là người quản trị CSDL, thiết kế CSDL, phân tích hệ thống, lập trình ứng dụng, thiết kế và triển khai CSDL hoặc người dùng cuối.

Kết luận

Với các phần mềm như XAMPP và Netbeans. Trong đó XAMPP bao gồm web server và MySQL. Netbeans là IDE để lập trình PHP thì bạn đã biết cách lập trình web đơn giản. Lưu ý hãy chuẩn bị kiến thức về HTML, CSS, Bootstrap, OOP với PHP để lập trình thật thành thạo nhé!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!