Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Cơ sở dữ liệu trong MySQL

co-so-du-lieu-trong-mysql
Kiến thức hữu ích

Cơ sở dữ liệu trong MySQL

Cơ sở dữ liệu trong MySQL là một chủ đề được nhiều người học lập trình quan tâm. Đó là do MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến được sử dụng trên web. Cơ sở dữ liệu trong MySQL là một tập hợp các dữ liệu được tổ chức theo cùng một cấu trúc. 

Nó cho phép lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu. Mỗi cơ sở dữ liệu có thể chứa nhiều bảng liên quan đến nhau. MySQL cung cấp các công cụ và ngôn ngữ truy vấn SQL để thao tác và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của R2S để biết cách cài đặt chúng nhé!

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Cài đặt MySQL

Tải tại đây: tải gói cài đặt mysql

Để cài đặt MySQL, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Tải tập tin cài đặt mysql-installer-community.msi.
  2. Nhấp đúp vào tập tin mysql-installer-community.msi để bắt đầu quá trình cài đặt MySQL.
  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cài đặt MySQL.
  4. Sau khi cài đặt thành công MySQL, bạn có thể sử dụng MySQL Workbench để kết nối đến MySQL server và thực hiện các thao tác như tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thêm dữ liệu, truy vấn dữ liệu, và nhiều thao tác khác.
Cơ sở dữ liệu trong mysql – Cài đặt MySQL
Cơ sở dữ liệu trong mysql – Cài đặt MySQL

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào MySQL

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Hướng dẫn sử dụng
Cơ sở dữ liệu trong mysql – Hướng dẫn sử dụng

Sau khi đăng nhập thành công

Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng

Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu

Create Database Tên_CSDL

Tạo cơ sở dữ liệu
Tạo cơ sở dữ liệu

Sau khi tạo thành công

Tạo cơ sở dữ liệu
Tạo cơ sở dữ liệu

Bước 3: Tạo bảng sau

Tạo bảng
Tạo bảng sau

Bước 4: Thêm dữ liệu vào

Thêm dữ liệu vào
Thêm dữ liệu vào

Bước 5: Xem dữ liệu hiển thị

Xem dữ liệu hiển thị Cơ sở dữ liệu trong mysql
Xem dữ liệu hiển thị Cơ sở dữ liệu trong mysql

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Bài tập thực hành

Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu QuanLySinhVien

Câu 2: Tạo bảng

Câu 3: Thêm dữ liệu

KHOA
MaKhoaTenKhoa
ANMAn Ninh Mạng
KTPMKỹ Thuật Phần Mềm
MTTMạng – Truyền Thông
TCKTTài Chính Kế Toán
LOP
MaLopTenLopMaKhoa
25CCDH02Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25KTPM
25CCLM01Cao đẳng LT khóa 25KTPM
25CCHT02Cao đẳng QTM khóa 25MTT
GIANGVIEN
MaGVHoTenChuyenNganhMaKhoa
DatDTDương Tích ĐạtCông nghệ thông tinKTPM
TrungDMDương Minh TrungCông nghệ thông tinMTT
MaiHTDHuỳnh Thị Diễm MaiCông nghệ thông tinKTPM
SINHVIEN
MaSvHoTenGioiTinhNgaySinhMaLop
91110010003Phan Tuấn CườngNam03/03/199325CCHT02
91110010004Huỳnh Chí TâmNam08/03/199325CCHT02
91110010005Vương Chí DũngNam14/04/199125CCHT02
93510010005Phạm Đức NguyênNam27/07/199325CCDH02
93510010008Trương Mỹ Yến NhiNữ03/10/199325CCDH02
93510010009Hồ Võ Thanh TùngNam06/09/199025CCDH02
93510010010Trần Quang MinhNam18/12/198925CCDH02
99510170307Phạm Văn ĐìnhNam05/06/199125CCDH02
99510180112Trần Thùy DươngNam07/12/199225CCDH02
99510180150Lê Hoàng KhiêmNam22/03/199325CCDH02
DIEMTHANHPHAN
MaSvMaMhLanThiDiemThi
91110010003MCB17
91110010003THDC18
91110010003THVP19.5
91110010004MCB14.5
91110010004THDC15.5
91110010004THVP110
MONHOC
MaMhTenMhSoGio
CSDLCơ sở dữ liệu30
MCBMạng căn bản30
THDCTin học đại cương45
THVPTin học văn phòng45
XLAXử lý ảnh45
PHANCONG
MaLopMaMhMaGv
25CCLM01CSDLDatDT

Câu 4: Cập nhật dữ liệu

Cập nhật giới tính cho sinh viên Trần Thuỳ Dương thành giới tính Nữ
Cập nhật điểm thi môn MCB của sinh viên có mã số 91110010003 thành 9 điểm
Cập nhật số giờ cho môn học CSDL thành số 36
Cập nhật ngày sinh của sinh viên Phạm Đức Nguyên thành ngày 17/07/1993

Câu 5: Xem dữ liệu

STT Xem Dữ Liệu

1 Liệt kê thông tin của những sinh viên học môn MCB, bao gồm mã sinh viên, mã môn học và điểm thi.

2 Hiển thị thông tin của những sinh viên có điểm thi từ 8 đến 10, bao gồm mã sinh viên, mã môn học và điểm thi.

3 Cho biết mã sinh viên, tên sinh viên và điểm thi của những người học môn THVP với điểm thi từ 5 trở lên.

4 Tìm thông tin của những sinh viên thuộc lớp 11CCHT04 với giới tính là Nữ.

5 Tìm thông tin của những sinh viên có họ Trần.

6 Hiển thị mã sinh viên, tên sinh viên và điểm trung bình của từng sinh viên.

7 Đếm số lượng sinh viên nam.

8 Hiển thị điểm thành phần của sinh viên học môn MCB theo thứ tự giảm dần.

9 Cho biết sỉ số (số lượng sinh viên) của từng lớp.

10 Tìm mã lớp và tên lớp của các lớp chưa có sinh viên đăng ký.

11 Tìm thông tin của các giảng viên chưa tham gia giảng dạy.

12 Tìm số sinh viên thi lại (lần thi 2) môn cơ sở dữ liệu.

13 Tìm những sinh viên có năm sinh là 1993.

14 Hiển thị tên sinh viên, mã sinh viên, tên môn học, tên lớp, tên khoa và điểm thi của sinh viên có mã số 91110010004.

Kết luận

Như vậy, bạn có thể thấy cách cài đặt cơ sở dữ liệu trong mysql rất đơn giản, chúc bạn thao tác thành công nhé!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!