Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Cơ sở dữ liệu trong SQL Server

Cơ sở dữ liệu trong mysql gồm những gì?
Kiến thức hữu ích

Cơ sở dữ liệu trong SQL Server

Cơ sở dữ liệu trong SQL Server là một tập hợp các đối tượng dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu bao gồm các bảng, cột, khóa, ràng buộc và các đối tượng khác để tổ chức và lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc. 

SQL Server cung cấp các công cụ và chức năng để tạo, truy vấn, cập nhật và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Cùng R2S tìm hiểu các tính năng bảo mật, sao lưu và khôi phục dữ liệu, và quản lý hiệu suất và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu!

Cơ sở dữ liệu trong SQL Server gồm những gì?

Cơ sở dữ liệu trong mysql gồm những gì?
Cơ sở dữ liệu trong mysql gồm những gì?

Cơ sở dữ liệu trong SQL Server bao gồm các nội dung sau:

 • Cài đặt hệ quản trị SQL Server Express:
  • Tải và cài đặt SQL Server Express từ trang web chính thức của Microsoft.
  • Thực hiện các bước cài đặt theo hướng dẫn trên màn hình.
 • Tạo cơ sở dữ liệu:
  • Sử dụng SQL Server Management Studio (SSMS) để kết nối đến SQL Server.
  • Sử dụng câu lệnh SQL CREATE DATABASE để tạo cơ sở dữ liệu mới.
 • Tạo bảng:
  • Sử dụng SSMS để kết nối đến cơ sở dữ liệu đã tạo.
  • Sử dụng câu lệnh SQL CREATE TABLE để tạo bảng mới trong cơ sở dữ liệu.
 • Thêm dữ liệu:
  • Sử dụng câu lệnh SQL INSERT INTO để thêm dữ liệu vào bảng đã tạo.
 • Trích xuất dữ liệu:
  • Sử dụng câu lệnh SQL SELECT để truy vấn và trích xuất dữ liệu từ bảng trong cơ sở dữ liệu.

Cài đặt cơ sở dữ liệu trong SQL Server

Cài đặt cơ sở dữ liệu trong sql server
Cài đặt cơ sở dữ liệu trong sql server

Bước 1/ Tải tại đây: gói cài đặt sql server express

 • Tải gói cài đặt SQL Server Express từ trang web chính thức.
 • Đảm bảo hệ thống đáp ứng yêu cầu về phần cứng và hệ điều hành.
 • Tiến hành cài đặt theo hướng dẫn trên màn hình.
 1. Yêu cầu hệ thống:
  • Hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP.
  • Hệ thống 32-bit: CPU 1GHz hoặc nhanh hơn (2 GHz hoặc nhanh hơn được khuyến nghị).
  • Hệ thống 64-bit: CPU 1.4 GHz hoặc nhanh hơn.
  • Tối thiểu 512 MB RAM (khuyến nghị 2 GB hoặc nhiều hơn).
  • Dung lượng ổ cứng khả dụng ít nhất 2.2 GB.
 2. Video hướng dẫn cài đặt SQL Server Express Edition:
 • Tìm kiếm và xem video hướng dẫn cài đặt SQL Server Express Edition trên các nguồn tài liệu trực tuyến.

https://youtu.be/OhirfKcNRMU

 1. Video hướng dẫn sử dụng SQL Server:
  • Xem video hướng dẫn về các thao tác cơ bản trong SQL Server, bao gồm:
   • Tạo cơ sở dữ liệu (CREATE DATABASE TenCSDL).
   • Tạo bảng (CREATE TABLE TenBang).
   • Thêm dữ liệu (INSERT INTO TenBang).
   • Cập nhật dữ liệu (UPDATE TenBang).
   • Xoá dữ liệu (DELETE FROM TenBang).
   • Truy vấn dữ liệu (SELECT FROM TenBang).

https://youtu.be/4TuQ6opDyjg

Cơ sở dữ liệu trong SQL Server – Tạo cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu trong sql server – Tạo cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu trong sql server – Tạo cơ sở dữ liệu

Câu 1: Viết câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu tên QuanLyBanHang và tạo bảng VATTU

Tên cộtKiểu dữ liệuKích thước
MaVTuChar4
TenVTuNVarChar100
DvTinhNVarChar10
PhanTramint

NHACC

Tên cộtKiểu dữ liệuKích thước
MaNhaCCChar3
TenNhaCCNVarChar100
DiaChiNVarchar200
DienThoaiNVarchar20

DONDH

Tên cộtKiểu dữ liệuKích thước
SoDhChar4
NgayDhvarchar10
MaNhaCCChar3

CTDONDH

Tên cộtKiểu dữ liệuKích thước
SoDhChar4
MaVTuChar4
SlDatInt

Câu 2: Viết câu lệnh thêm dữ liệu NHACC

ManccTennhaccDiachiDienthoai
C01Lê Minh Trí54 Hậu Giang Q6 HCM8781024
C02Trần Minh Thạch145 Hùng Vương Mỹ Tho7698154
C03Hồng Phương154/85 Lê Lai Q1 HCM9600125
C04Nhật Thắng198/40 Hương Lộ 14 QTB HCM8757757
C05Lưu Nguyệt Quế178 Nguyễn Văn Luông Đà Lạt7964251
C07Cao Minh Trung125 Lê Quang Sung Nha TrangChưa có

VATTU

MavtuTenvtuDvTinhPhantram
DD01Đầu DVD Hitachi 1 đĩaBộ40
DD02Đầu DVD Hitachi 3 đĩaBộ40
TL15Tủ lạnh Sanyo 150 litCái25
TL90Tủ lạnh Sanyo 90 litCái20
TV14Tivi Sony 14 inchesCái15
TV21Tivi Sony 21 inchesCái10
TV29Tivi Sony 29 inchesCái10
VD01Đầu VCD Sony 1 đĩaBộ30
VD02Đầu VCD Sony 3 đĩaBộ30

DONDH

SodhNgaydhManhacc
D00115/01/2007C03
D00230/01/2007C01
D00310/02/2007C02
D00417/02/2007C05
D00503/01/2007C02
D00603/12/2007C05

CTDONDH

SodhMavtuSlDat
D001DD0110
D001DD0215
D002VD0230
D003TV1410
D003TV2920
D004TL9010
D005TV1410
D005TV2920
D006TV1410
D006TV2920
D006VD0120

Cơ sở dữ liệu trong SQL Server – Cập nhật dữ liệu

 1. Cập nhật số điện thoại của nhà cung cấp (C07) thành 831234567.
 2. Sửa ngày đặt hàng của nhà cung cấp C02 với số đơn hàng D005 thành ngày 03/01/2017.
 3. Điều chỉnh số lượng đặt hàng của đơn hàng D006 cho vật tư VD01 thành 200.

Xem dữ liệu trong SQL Server

Xem dữ liệu trong sql server
 1. Hiển thị thông tin về các vật tư có đơn vị tính là “Bộ”.
 2. Cho biết số đơn hàng, tên nhà cung cấp, địa chỉ và số điện thoại của những nhà cung cấp tại thành phố HCM.
 3. Hiển thị mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính và số lượng đặt hàng của các vật tư có số lượng đặt hàng trên 30.
 4. Hiển thị tổng số lượng đặt hàng và mã vật tư tương ứng cho mỗi mã vật tư.
 5. Hiển thị thông tin về các đơn đặt hàng có ngày đặt hàng trong tháng 12.
 6. Cho biết có bao nhiêu nhà cung cấp đặt trụ sở tại Bình Dương.
 7. Hiển thị thông tin của các vật tư có đơn vị tính là “Cái” và có phần trăm từ 25 trở lên.

Kết luận

Trên đây là những thông tin hữu ích về cơ sở dữ liệu trong sql server. Chúc bạn thao tác thành công và đừng bỏ lỡ những bài học thú vị tiếp theo của chúng tôi!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!