Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Kết nối PHP với MySQL

Kết nối PHP với MySQL
Kiến thức hữu ích

Kết nối PHP với MySQL

Để kết nối PHP với MySQL, bạn có thể sử dụng các hàm có sẵn trong ngôn ngữ này như mysqli_connect() hoặc PDO. 

Trong bài viết dưới đây, R2S sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cú pháp kết nối vô cùng đơn giản nhé!

Tổng quan về kết nối PHP với MySQL

Để làm việc với MySQL Database trên PHP 5 hoặc cao hơn, chúng ta có thể sử dụng MySQLi extension hoặc PDO (PHP Data Objects). 

MySQL extension đã không được khuyến khích sử dụng kể từ năm 2012 và những phiên bản trước của PHP vẫn sử dụng nó. 

Kết nối PHP với MySQL
Kết nối PHP với MySQL

Việc sử dụng MySQLi hay PDO phụ thuộc vào tình huống cụ thể, vì cả hai đều có những ưu điểm riêng. PDO có thể làm việc với 12 hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau, trong khi MySQLi chỉ làm việc với MySQL Database. 

Kết nối với MySQL database

Chúng tôi sẽ trình bày cách mở và đóng kết nối với MySQL. Hai thao tác này là không thể thiếu khi thực hiện kết nối website sử dụng PHP với cơ sở dữ liệu.

Mở kết nối với database

PHP kết nối với MySQL database
PHP kết nối database

Hàm mysqli_connect trong PHP được sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu này. Bằng cách truyền các tham số vào hàm này, bạn có thể tạo kết nối và nhận được một đối tượng kết nối để sử dụng cho các thao tác tiếp theo.

Cú pháp

$conn = mysqli_connect(serverName,userName,password,databaseName);
Tham sốGiải thích
serverNameTên máy chủ cơ sở dữ liệu. Nếu không chỉ định thì mặc định là localhost:3306
userNameTên đăng nhập vào MySQL Database
passwordMật khẩu đăng nhập vào MySQL Database. Nếu không chỉ định thì mặc định là không có mật khẩu
databaseNameTên cơ sở dữ liệu

Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

Để giải phóng tài nguyên và tăng hiệu suất hệ thống, chúng ta sử dụng hàm mysqli_close để đóng kết nối với cơ sở dữ liệu sau khi đã hoàn thành thao tác làm việc với nó. Việc mở kết nối để bắt đầu làm việc cũng cần được thực hiện trước đó.

Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
Đóng kết nối cơ sở dữ liệu

Cú pháp

mysqli_close (resource $link_identifier);

Nếu resource không chỉ định thì database mở sau cùng sẽ bị đóng

Ví dụ mở và đóng kết nối php với mysql

Để tạo một tệp PHP mới có tên connectionDB.php, chúng ta cần nhập nội dung sau. Lưu ý rằng hostname, username và password có thể thay đổi tùy thuộc vào máy chủ mà chúng ta đang sử dụng.

Ví dụ mở và đóng kết nối php với mysql
Ví dụ mở và đóng kết nối php
<?php

$hostname = 'localhost:3306';
$username = 'root';
$password = '';
$dbname = "php1_db";

$conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password,$dbname);

if (!$conn) {
 die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
 exit();
}

echo 'Kết nối thành công';

mysqli_close($conn);
?>

Kết luận

Như vậy, trên đây R2S đã hướng dẫn các bạn cách kết nối PHP với MyQSL đơn giản trong lập trình. Chúc bạn học vui và thực hiện các cú pháp này thành công nhé!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!