Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP
Kiến thức hữu ích

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP bằng phương thức kết nối cơ sở dữ liệu như mysqli hoặc PDO như thế nào? Khi nào chúng ta cần xem các dữ liệu này? Để tìm hiểu chi tiết hơn về cú pháp này, hãy cùng với R2S tìm hiểu ngay nhé!

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP

Khi sử dụng PHP để xem dữ liệu trong MySQL, ta có thể sử dụng các phương thức kết nối cơ sở dữ liệu như mysqli hoặc PDO.

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP
Xem dữ liệu

Sau khi kết nối thành công, ta có thể sử dụng các câu lệnh SQL để truy vấn và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Sau đó, ta có thể hiển thị dữ liệu này trên trang web bằng cách sử dụng các phương thức in và vòng lặp của PHP.

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP – Câu lệnh

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP – Câu lệnh
Câu lệnh

Từ một bảng

SELECT column_name(s) FROM table_name

Hoặc chúng ta có thể sử dụng ký tự * để xem dữ liệu của tất cả các cột

SELECT * FROM table_name

Ví dụ

Ví dụ
Ví dụ

Một ví dụ đơn giản mà bạn có thể tham khảo về xử lý xem dữ liệu từ bảng accounts của cơ sở dữ liệu tên php1_db

<?php
 $hostname = 'localhost:3306';
 $username = 'root';
 $password = '';
 $dbname = "php1_db";

 $conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $dbname);
 if (!$conn) {
 die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
 exit();
 }

 $sql = 'SELECT * FROM accounts';
 $result = mysqli_query($conn, $sql);

 if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
  // Hiển thị kết quả
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "Account Name: " . $row["accountname"]. ", Account Password: " . 
     $row["accountpwd"]. "<br>";
  }
 } else {
  echo "Không có tài khoản nào";
 } 

 mysqli_close($conn);
?>

Bài tập thực hành

Thiết kế Form hiển thị thông tin của tất cả các tài khoản hiện có.

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,...)

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cú pháp và những ví dụ xem dữ liệu vào MySQL với PHP vô cùng chi tiết. Khi bạn muốn xem dữ liệu trong MySQL bằng PHP, bạn cần sử dụng các câu lệnh truy vấn để kết nối và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các extension như MySQLi hoặc PDO để thực hiện việc này.

Sau khi kết nối đến cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng các câu lệnh SELECT để truy vấn và lấy dữ liệu từ các bảng trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng vòng lặp để duyệt qua các kết quả trả về và hiển thị chúng trên trang web của mình.

Chúc bạn thao tác thành công!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!