Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Xử lý nhập xuất trong C & Những điều cần lưu ý 

Xử lý nhập xuất trong C
Kiến thức hữu ích

Xử lý nhập xuất trong C & Những điều cần lưu ý 

Trong ngôn ngữ C, xử lý nhập xuất có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu bạn đang tìm hiểu về nó thì bài viết dưới đây là dành cho bạn.

Hãy tìm hiểu ngay cùng R2S để biết cách xử lý nhập xuất dữ liệu khi sử dụng ngôn ngữ lập trình này nhé!

Xử lý nhập xuất trong C là gì? 

Xử lý nhập xuất trong C
Xử lý nhập xuất trong C là gì? 

Xử lý nhập xuất trong lập trình C là quá trình giao tiếp giữa chương trình và người dùng. Trong ngôn ngữ C, có một số thư viện chuẩn được cung cấp để hỗ trợ việc nhập xuất dữ liệu.

Hai thư viện quan trọng nhất là <stdio.h> và <stdlib.h>. Thư viện <stdio.h> cung cấp các hàm để đọc và ghi dữ liệu từ và vào các thiết bị nhập xuất chuẩn như bàn phím và màn hình, trong khi thư viện <stdlib.h> cung cấp các hàm để thao tác với các tệp tin.

Vai trò của xử lý nhập xuất trong C là gì?

Vai trò của xử lý nhập xuất
Vai trò của xử lý nhập xuất trong C là gì?

Vai trò chính của xử lý nhập xuất vô cùng quan trọng đó là:

Nhập dữ liệu

Xử lý nhập xuất trong C cho phép chương trình nhận dữ liệu từ người dùng hoặc từ các nguồn dữ liệu khác như tệp tin. Bằng cách sử dụng các hàm nhập như scanf() hoặc printf, chương trình có thể lấy dữ liệu từ bàn phím hoặc từ các tệp tin và lưu trữ vào biến để sử dụng trong quá trình thực thi chương trình.

Xuất dữ liệu

Xử lý nhập xuất cho phép chương trình hiển thị dữ liệu ra màn hình hoặc ghi vào các tệp tin. Bằng cách sử dụng các hàm xuất như printf(), chương trình có thể in dữ liệu đã xử lý hoặc các thông báo, kết quả ra màn hình hoặc ghi vào tệp tin để người dùng có thể xem.

Tương tác với người dùng khi xử lý nhập xuất trong C

Xử lý nhập xuất cho phép chương trình tương tác với người dùng, yêu cầu và nhận thông tin từ người dùng. Điều này tạo điều kiện cho chương trình trở nên linh hoạt và có khả năng thực hiện các tác vụ dựa trên sự tương tác với người dùng, ví dụ như yêu cầu người dùng nhập dữ liệu hoặc hiển thị kết quả tính toán cho người dùng.

Bắt đầu xử lý nhập xuất trong C như thế nào?

Bắt đầu xử lý
Bắt đầu xử lý nhập xuất như thế nào?

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách xử lý nhập xuất bắt đầu từ một chương trình đơn giản. Chương trình này cho phép người dùng nhập điểm toán, điểm lý và điểm hoá, sau đó tính điểm trung bình cộng và hiển thị kết quả.

Để thực hiện yêu cầu này, chương trình sẽ có các bước sau:

 • Yêu cầu người dùng nhập vào 3 điểm (điểm toán, điểm lý và điểm hoá).
 • Nhận giá trị của các điểm từ người dùng sử dụng hàm nhập dữ liệu.
 • Tính điểm trung bình cộng bằng cách lấy tổng của 3 điểm và chia cho 3.
 • Hiển thị kết quả điểm trung bình cộng cho người dùng sử dụng hàm xuất dữ liệu.

Qua quá trình này, chúng ta có thể nhập và hiển thị điểm trung bình cộng của 3 điểm tương ứng.

Hướng dẫn cú pháp xử lý nhập

Cú pháp bạn cần nhớ: scanf(“Chuỗi định dạng”, &Tên_Biến);

Chuỗi định dạng qui định kiểu dữ liệu

Loại kiể DLChuỗi định dạngVí dụÝ nghĩa
int%dscan(“%d”, &a);Nhập dữ liệu cho biến a
long%ldscan(“%ld”, &b);Nhập dữ liệu cho biến b
float%fscanf(“%f”, &c);Nhập dữ liệu cho biến c
double%lfscanf(“%lf”, &d);Nhập dữ liệu cho biến d
char%cscanf(“%c”, &e);Nhập dữ liệu cho biến e

Cú pháp xử lý xuất

Cú pháp bạn cần nhớ: printf(“Chuỗi định dạng”, Tên_Biến);

Chuỗi định dạng qui định kiểu dữ liệu cũng tương tự bảng trên: 

Ví dụÝ nghĩa
printf(“Lập trình cơ bản C”);Hiển thị chuỗi “Lập trình cơ bản C”
printf(“%d”, a);Hiển thị dữ liệu ở trong biến a
printf(“%ld”, b);Hiển thị dữ liệu ở trong biến b
printf(“%f”, c);Hiển thị dữ liệu ở trong biến c
printf(“%lf”, d);Hiển thị dữ liệu ở trong biến d
printf(“%c”, e);Hiển thị dữ liệu ở trong biến e
printf(“%f”, (a+b+c)/3);Hiển thị dữ liệu trong biểu thức (a+b+c)/3

Ví dụ chi tiết về xử lý nhập xuất cần nhớ

Ví dụ chi tiết
Ví dụ chi tiết cần nhớ

Dưới đây là một ví dụ mẫu chi tiết cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về xử lý nhập xuất trong C cần nhớ:

#include<stdio.h>

main() {  

//Khai bao bien      

float a,b;

 //Nhap gia tri cho bien a  

scanf("%f", &a);  

//Nhap gia tri cho bien b  

scanf("%f", &b);  

//Tinh toan va hien thi  

printf("Tong 2 so la %f",a+b);  

printf("\nHieu 2 so la %f",a-b);  

printf("\nTich 2 so la %f",a*b);  

printf("\nThuong 2 so la %f",a/b);

}

Một số bài tập thực hành khi học xử lý nhập xuất trong C

Một số bài tập thực hành khi học xử lý nhập xuất mà bạn có thể tham khảo và tự thực hành tại nhà như sau:

Bài thực hành số 1: Xử lý nhập xuất

 • Sử dụng scanf() để giải quyết các yêu cầu sau
  • Đọc dữ liệu kiểu int từ bàn phím sau đó gán vào biến sum
  • Đọc dữ liệu kiểu float từ bàn phím, sau đó gán vào biến discount
 • Sử dụng printf() để thực hiện các yêu cầu bên dưới
  • Hiển thị giá trị của biến sum kiểu int
  • Hiển thị giá trị của biến discount kiểu float

Bài thực hành thứ 2: Tìm lỗi của chương trình

#include <stdio.h> 

main() {   

 int breadth;   

 float length, height;   

 scanf("%d%f%f",breadth,&length,height);   

 printf("%d %f %e",&breadth, length, height); 

}

Kết luận

R2S mong là thông tin về xử lý nhập xuất trên đây đã giúp bạn hiểu về cách thực hiện những cú pháp này. Đây là một trong những lệnh rất quan trọng khi học ngôn ngữ C nên các bạn hãy học và thực hành thường xuyên nhé.

Chúc bạn học lập trình C thật vui và đừng quên theo dõi những bài học tiếp theo của chúng tôi!

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!