Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Khóa học lập trình Web với C# từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học

Khóa học lập trình Web với C# từ cơ bản đến nâng cao

Đồng hành với sinh viên, Công ty Cổ phần R2S đã mở khóa học lập trình Web với C# nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho các bạn từ A đến Z. Khóa học này đã khai giảng 19/07/2021 và đã hoàn thành xong mô đun SQL.

Trong khóa học lập trình Web này các bạn học tổng cộng 195 giờ với 6 nội dung từ thành thạo SQL, thành thạo lập trình hướng đối tượng, thành thạo front-end, thành thạo ORM để tương tác database đến thành tạo xử lý back-end. Và đặc biệt là các bạn được tham gia dự án để tích lũy kinh nghiệm thực tế cho riêng mình.

Hiện tại các bạn đang học những buổi cuối cùng của mô đun lập trình hướng đối tượng với C#. Sau khi kết thúc mô đun đầu tiên, các bạn đều phản hồi tích cực về nội dung đào tạo cũng nhưng cách thức tổ chức của R2S. Đây chính là động lực để công ty tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình.

Xem thêm chương trình học về Khóa học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao

Một số hình ảnh trong các buổi học

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!