Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014
Kiến thức hữu ích

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014 là quá trình loại bỏ các bản ghi DL từ một bảng hoặc một csdl. Việc xóa dữ liệu có thể được thực hiện bằng cách sử dụng câu lệnh DELETE. Vậy thao tác thực hiện như thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thật chi tiết với R2S nhé!

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014 là gì?

Trong SQL Server 2014, câu lệnh delete được sử dụng để loại bỏ các dòng dữ liệu đã tồn tại khỏi bảng. 

Ví dụ về việc này có thể là tài khoản Facebook. Khi tạo một tài khoản (thêm dữ liệu), sau đó nếu không muốn sử dụng Facebook nữa, chúng ta có thể xóa tài khoản này (xóa dữ liệu). Trong hình bên dưới, nhân viên có mã số nv03 sẽ bị xóa.

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014 là gì?
Xóa dữ liệu trong là gì?

Câu lệnh xóa dữ liệu

Delete From Tên_Bảng
Where Điều_Kiện
Câu lệnh xóa dữ liệu
Câu lệnh xóa dữ liệu

Mệnh đề From được sử dụng để xác định bảng. Mệnh đề Where được dùng để đưa ra điều kiện. Nếu không có mệnh đề Where, việc thực hiện truy vấn có thể dẫn đến xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng, điều này rất nguy hiểm.

Ví dụ – Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014

Ví dụ 1: Xoá dữ liệu của những nhân viên thuộc phòng nhân sự

Delete From NHANVIEN
Where TenPhong = N'Phòng nhân sự'
Ví dụ
Ví dụ

Ví dụ 2: Xóa những nhân viên có giới tính là Nữ, thuộc phòng IT

Delete From NHANVIEN
Where
  TenPhong = N'Phòng nhân sự' and GioiTinh = N'Nữ'

Ví dụ 3: Xóa dữ liệu của bảng phòng ban

Delete From PHONGBAN

Câu lệnh trên có thể không được thực hiện vì khi ta muốn xóa một phòng ban trong SQL Server, hệ thống sẽ kiểm tra xem phòng ban đó đã có nhân viên hay chưa. 

Nếu phòng ban đó đã có nhân viên, thì hệ thống sẽ không cho phép xóa phòng ban đó (do ràng buộc khóa ngoại).

Kết luận

Xóa dữ liệu là một thao tác quan trọng mà người học lập trình và làm việc với csdl cần phải nắm rõ! Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Bài viết gốc được đăng tại: giasutinhoc.vn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!