Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

𝐂ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂ổ 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐑𝟐𝐒 đã 𝐤ý 𝐤ế𝐭 𝐡ợ𝐩 𝐭á𝐜 “𝐏𝐡á𝐭 𝐭𝐫𝐢ể𝐧 𝐧𝐠𝐮ồ𝐧 𝐧𝐡â𝐧 𝐥ự𝐜” 𝐯ớ𝐢 𝐁𝐓𝐄𝐂

z4914850862124_00fcb923e0bceda7a4a6d5bb361c0f88
Sự kiện

𝐂ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂ổ 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐑𝟐𝐒 đã 𝐤ý 𝐤ế𝐭 𝐡ợ𝐩 𝐭á𝐜 “𝐏𝐡á𝐭 𝐭𝐫𝐢ể𝐧 𝐧𝐠𝐮ồ𝐧 𝐧𝐡â𝐧 𝐥ự𝐜” 𝐯ớ𝐢 𝐁𝐓𝐄𝐂

𝐍𝐠à𝐲 𝟐𝟒/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐓𝐡.𝐬 𝐋ê 𝐇ồ𝐧𝐠 𝐊ỳ – 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫/𝐂𝐄𝐎 𝐂ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂ổ 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐑𝟐𝐒 đã 𝐤ý 𝐤ế𝐭 𝐡ợ𝐩 𝐭á𝐜 “𝐏𝐡á𝐭 𝐭𝐫𝐢ể𝐧 𝐧𝐠𝐮ồ𝐧 𝐧𝐡â𝐧 𝐥ự𝐜” 𝐯ớ𝐢 𝐁𝐓𝐄𝐂 – 𝐓𝐫ườ𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐨 đẳ𝐧𝐠 𝐐𝐮ố𝐜 𝐭ế 𝐅𝐏𝐓 𝐇𝐂𝐌 .

Lễ ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực” mở rộng và mang đến những cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên và đồng thời cũng tạo được môi trường giúp R2S Academy tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao.

𝐋à 𝐦ộ𝐭 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐜ó 𝐥ượ𝐧𝐠 𝐡ọ𝐜 𝐯𝐢ê𝐧 𝐡ọ𝐜 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐑𝟐𝐒 𝐜𝐚𝐦 𝐤ế𝐭 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐥ượ𝐧𝐠 đà𝐨 𝐭ạ𝐨 𝐭ố𝐭 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐡ọ𝐜 𝐯𝐢ê𝐧 𝐯à 𝐡ỗ 𝐭𝐫ợ 𝐡ọ𝐜 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭ậ𝐧 𝐭ì𝐧𝐡.

Cảm ơn BTEC – Trường Cao đẳng Quốc tế FPT HCM đã tin tưởng hợp tác với R2S và sẽ hứa hẹn cùng nhau mang lại những cơ hội tốt nhất cho sinh viên.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!