Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Học kỳ doanh nghiệp

Học kỳ doanh nghiệp
Sự kiện

Học kỳ doanh nghiệp

Là một doanh nghiệp, R2S hiểu rất rõ nhu cầu và mong muốn của một doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân sự. Ngay tại R2S khi tổ chức tuyển dụng, chúng tôi cũng tiếp xúc được nhiều bạn sinh viên có chuyên môn phù hợp và ý thức cầu tiến cao. Bên cạnh đó cũng gặp không ít trường hợp các bạn khi đi tìm việc vẫn rất mơ hồ về vị trí công việc mà mình ứng tuyển

Xuất phát từ lý do trên, Công ty Cổ phần R2S đã phối hợp với Khoa CNTT thuộc trường Đại học Quốc tế Sài Gòn để tổ chức một học kỳ mà chính doanh nghiệp (Công ty R2S) trực tiếp tham gia đào tạo. Và chúng tôi gọi là “Học kỳ doanh nghiệp”. Thông qua học kỳ này, doanh nghiệp và sinh viên được làm việc trực tiếp và cùng nhau trong khoảng 4 tháng

Nội dung đào tạo hướng đến vị trí công việc và thông qua mô hình dự án, nghĩa là sinh viên biết được yêu cầu chuyên môn cho vị trí công việc đó là gì. Từ đó các bạn hình dung được mình cần học và hành những gì để đáp ứng được yêu cầu chuyên môn đó

Ngoài ra khi sinh viên tham gia học kỳ doanh nghiệp, các bạn sẽ được chính các anh đang làm dự án chia sẻ một số kinh nghiệm liên quan đến đọc hiểu yêu cầu phần mềm, kỹ năng viết code sao cho dễ hiểu, dễ bảo trì, dễ nâng cấp và đạt hiệu suất khi chạy. Đây là những yêu cầu không thể thiếu đối với một lập trình viên khi tham gia làm dự án

R2S tổ chức học kỳ doanh nghiệp cho sinh viên Khoa CNTT thuộc Đại học Quốc tế Sài Gòn

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!