Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Chương trình huấn luyện “Thử việc để nhận việc”

cong ty co phan r2s to chuc le be giang hoc ky doanh nghiep khoa cntt - siu 4
Sự kiện

Chương trình huấn luyện “Thử việc để nhận việc”

Với mong muốn tạo môi trường cho sinh viên mới ra trường hoặc chuẩn bị ra trường (chưa có kinh nghiệm thực tế) được trải nghiệm. Từ đó các bạn có thể làm việc được tại doanh nghiệp. 

R2S hướng đến việc nhận yêu cầu từ doanh nghiệp và huấn luyện theo đơn đặt hàng. Đồng thời xây dựng thương hiệu cho việc giám định và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

Hiện tại, R2S có hai loại huấn luyện:

 • Huấn luyện lập trình viên ngay tại doanh nghiệp
 • Triển khai học kỳ dự án/học kỳ doanh nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề.

Các lợi ích của chương trình huấn luyên

 1. Đối với sinh viên
 • Tiếp cận được xu hướng công nghệ của thị trường đang cần thông qua Seminar, Workshop.
 • Được tham gia vào qui trình phát triển phần mềm thông qua giai đoạn làm dự án.
 • Học viên có được 1~3 tháng kinh nghiệm làm việc thực tế sau khi được huấn luyện.
 • Sử dụng được các tài liệu kỹ thuật trong quá trình phát triển dự án:
  – Software Requirement Specification
  – Code review Checklists & Unit Test Checklists
  – Coding convention, Best Practices
  – Source code structure
  – QA template, Plan template, Daily report template
 • Quản lý source code với SVN, Git
 • Quản lý lỗi với Redmine/Jira

2. Đối với doanh nghiệp: Tuyển dụng được nhân sự làm việc tức thời.

Cấu trúc chương trình huấn luyện chuẩn

 1. Đối tượng chưa biết lập trình
 • Thời gian: 3 tháng ~ 12 tuần
 • Học phí: 9.000.000 đồng
 • Nội dung:
  1. Giai đoạn 1 (3 tuần): Kỹ năng lập trình
  2. Giai đoạn 2 (3 tuần): OOP và cơ sở dữ liệu
  3. Giai đoạn 3 (3 tuần): Framework
  4. Giai đoạn 4 (3 tuần): Làm dự án

2. Đối tượng đã biết lập trình

 • Thời gian: 1.5 tháng ~ 6 tuần
 • Học phí: 4.500.000 đồng
 • Nội dung:
  1. Giai đoạn 1 (3 tuần): Bổ sung kiến thức
  2. Giai đoạn 2 (3 tuần): Làm dự án

3. Đối tượng đã lập trình web/mobile/other

 • Thời gian: 15 ngày ~ 3 tuần
 • Học phí: 3.000.000 đồng
 • Nội dung: Làm dự án

Qui trình huấn luyện

Nội dung huấn luyện

Hình thứcVê Kiến thức & Kỹ năngVề Kỹ năng mềmVê Thái độ
Online, Offline1. Database
2. Hướng đối tượng
3. Ngôn ngữ lập trình
4. Framework
5. Testing
1. Viết email
2. Làm việc nhóm
3. Trình bày
4. Lập lịch làm việc cá nhân
1. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Chịu khó và ham học hỏi
3. Năng động trong công việc
4. Cầu tiến

Phương pháp đánh giá

 • Điểm = GPA (70%) + Chuyên cần (30%)
 • Xếp loại (thang điểm 100)
ĐiểmXếp hạngDiễn giải
>= 93A+Vượt trội
>= 86AVượt mục tiêu
>= 72BĐạt yêu cầu
>= 60CKhông đạt yêu cầu

Triển khai chương trình huấn luyện

 1. Tổ chức kick-off 1 buổi
 2. Chia nhóm (2 nhóm, mỗi nhóm tối đa 5 người) ~ 1 lớp tối đa 10 người
 3. Giao công việc qua email
 4. Hỗ trợ công việc hàng ngày qua các kênh facebook, điện thoại, email, skype
 5. Review task offline vào một buổi cố định trong tuần (Học viên có thể đăng ký review 3 buổi/tuần)
 6. Tổng kết lớp và cấp chứng chỉ
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!