Hotline: 0919 365 363; Email: daotao@r2s.edu.vn

Blog

Hướng dẫn sử dụng PHP Laravel làm Web API trong 2 giờ

sử dụng PHP Laravel làm web API CRUD trong 2 giờ
Sự kiện

Hướng dẫn sử dụng PHP Laravel làm Web API trong 2 giờ

1) Framework Laravel là gì?

Laravel là một PHP framework, có mã nguồn mở và miễn phí, được xây dựng nhằm hỗ trợ phát triển các phần mềm, ứng dụng, theo kiến trúc MVC. Hiện nay, Laravel đang là PHP framework phổ biến nhất và tốt nhất. Vậy những lý do khiến Laravel được biết đến rộng rãi là gì?

2) Những lý do khiến Laravel trở nên rộng rãi:

 • Cú pháp dễ hiểu – rõ ràng
 • Hệ thống đóng gói modular và quản lý gói phụ thuộc
 • Nhiều cách khác nhau để truy cập vào các cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Nhiều tiện ích khác nhau hỗ trợ việc triển khai vào bảo trì ứng dụng

3) Những tính năng tuyệt vời có thể kể đến của Laravel là:

 • Composer: sử dụng để nâng cấp, cài đặt…
 • Eloquent ORM: thao tác với cú pháp đẹp mắt và đơn giản.
 • Restful API: hỗ trợ biến Laravel thành một web service API.
 • Artisan: cung cấp các lệnh cần thiết để phát triển ứng dụng.
 • View: giúp code sạch sẽ hơn rất nhiều.
 • Migrations: hỗ trợ tạo các trường trong cơ sở dữ liệu, thêm các cột trong bảng, tạo mối quan hệ giữa các bảng, hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu.
 • Authentication: cung cấp sẵn các tính năng đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu…
 • Unit Testing: hỗ trợ test lỗi để sửa chữa

4) Nội dung chia sẻ

 • Giới thiệu và cài đặt Laravel
 • Cài đặt Composer
 • Tạo dự án Laravel
 • Kết nối MySQL
 • Tạo DB Migration
 • Seeding Data
 • Làm việc với Eloquent ORM
 • Tạo Restful APIs
 • Cho phép CORS
 • Demo và hỏi đáp

5) Clip buổi Workshop

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!